Τηλέφωνο: +357 22 460 622 | Fax: +357 22 460 623

ΕΠΟΜΕΝΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ

ΔΩΡΕΑΝ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ

Στα πλαίσια της κοινωνικής μας συνεισφοράς και σε συνεργασία με την Αρχή Ανάπτυξης Ανθρωπίνου Δυναμικού, προσφέρουμε ΔΩΡΕΑΝ συμμετοχή σε σεμινάρια και προγράμματα εκπαίδευσης σε ανέργους.

PLANET INTERACTIVE

Η Planet Interactive Consultants, παρέχει συμβουλευτική υποστήριξη για τη βελτίωση της εσωτερικής δομής, της οργάνωσης και του στρατηγικού σχεδιασμού ανάπτυξης, για μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις.

 

Παρέχει επίσης ένα ευρύ φάσμα σεμιναρίων στους τομείς της διαχείρισης, του μάρκετινγκ και των πωλήσεων ενώ θεωρείται μία από τις κορυφαίες εταιρείες στον τομέα της εκπαίδευσης και της ανάπτυξης ανθρώπινων πόρων.

Περισσότερα
 
 

BLOG