Τηλέφωνο: +357 22 460 622 | Fax: +357 22 460 623

Planet Interactive

16 November 2018

No Comments

Έρχεται στις 10 Δεκεμβρίου: Service and Guest Experience in Food and Beverage – Σεμινάριο υπό τη αιγίδα του ΣΤΕΚ.

 

Το φαγητό-ποτό αναγνωρίζεται ως η πλέον συχνότερη ψυχαγωγική δραστηριότητα όλων μας, ενώ ο Γαστρονομικός τουρισμός αναδεικνύεται παγκοσμίως ως μια από τις μεγαλύτερες τουριστικές δραστηριότητες και είναι αλληλένδετος με όλες τις μορφές τουρισμού. Η ανάπτυξη της συμβολής του F&B με την παράθεση ενός όμορφα διακοσμημένου ή/και γευστικού φαγητού ή ποτού δεν είναι από μόνη της αρκετή. Ωστόσο, η ανάπτυξη της εξυπηρέτησης και εμπειρίας του F&B στο σύνολο του guest experience που βιώνει ένας πελάτης/τουρίστας μπορεί να βελτιώσει γενικότερα την ικανοποίηση πελάτη, το επίπεδο εξυπηρέτησης και την πιστότητα του, και να βοηθήσει την επιχείρηση στην καταπολέμηση της εποχικότητας και να αναβαθμίσει τις δεξιότητες του προσωπικού της.