Τηλέφωνο: +357 22 460 622 | Fax: +357 22 460 623

Αξιολόγηση Απόδοσης Προσωπικού – Συστήματα Διεύθυνσης / Διοίκησης και Υποκίνησης Ανθρώπινου Δυναμικού

 

 

ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 22 460 622 | EMAIL: info@planetinteractive.com.cy

 

Περιγραφή

H αποτελεσματική ανάπτυξη, διοίκηση και υποκίνηση του Ανθρώπινου Δυναμικού ενός Οργανισμού, θα του προσφέρει άτομα ικανά, με πρωτοβουλία και αυτοπεποίθηση, που θα μπορούν να δώσουν υπεύθυνες λύσεις συμβάλλοντες στη συνεχή ανάπτυξη του.

Στόχοι Κατάρτισης

Με την συμπλήρωση του σεμιναρίου οι συμμετέχοντες θα πρέπει:

 • Να εφαρμόζουν στην πράξη τις γνώσεις που θα αποκτήσουν στη διοίκηση προσωπικού
 • Να έχουν εξοικειωθεί με τις μεθόδους υποκίνησης Ανθρώπινου Δυναμικού
 • Nα μπορούν να αναπτύσσουν ηγετικές ικανότητες
 • Να είναι σε θέση να αναπτύσσουν τις δυνατότητες αποτελεσματικής επικοινωνίας
 • Να μπορούν να προβαίνουν σε εκχώρηση εξουσιών στα στελέχη της επιχείρησης της οποία διευθύνουν

Περιεχόμενο Εργαστηρίου

 • Οι αρχές αξιολόγησης και απόδοσης προσωπικού και η σημασία τους – O κύκλος της αξιολόγησης
 • Οι αρχές διοίκησης προσωπικού
 • Οι διαφορές μεταξύ προϊσταμένου και ηγέτη
 • Οι 4 μορφές εξάσκησης εξουσίας και οι ρόλοι του ηγέτη
 • Οι σύγχρονες τεχνικές υποκίνησης και ενδυνάμωσης προσωπικού
 • Οι τέσσερις ενέργειες κλειδιά για να βελτιώσετε την απόδοση των υφισταμένων σας

Μέθοδοι και Τεχνικές Κατάρτισης

 • Εργασία σε ομάδες
 • Καταιγισμός ιδεών
 • Παιχνίδι ρόλων από τους συμμετέχοντες για εμπέδωση των θεματικών ενοτήτων

Περιγραφή υποψηφίων για συμμετοχή

Το σεμινάριο απευθύνεται σε διευθυντές, τμηματάρχες και διοικητικά στελέχη όλων των λειτουργικών τμημάτων της επιχείρησης.

Πιστοποίηση Κατάρτισης

Θα γίνει απονομή Πιστοποιητικού Κατάρτισης για όσους από τους συμμετέχοντες θα έχουν συμπληρώσει με επιτυχία το πρόγραμμα.

 

Επικοινωνία

ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 22 460 622

EMAIL: info@planetinteractive.com.cy