Τηλέφωνο: +357 22 460 622 | Fax: +357 22 460 623

Planet Interactive

04 April 2019

No Comments

Δημιουργικότητα και Καινοτόμα Ηγεσία

 

Περιγραφή

Αυτό το εργαστήριο είναι γεμάτο με τις πλέον σύγχρονες και αποδεδειγμένα πρακτικές τεχνικές για τον τρόπο με τον οποίο ο ηγέτης ή ο διευθυντής μπορεί να ξεδιπλώσει τις δημιουργικές και καινοτόμες προοπτικές του. Κάθε διδακτική τεχνική, είναι εξαιρετικά πρακτική και φέρνει πραγματικά αποτελέσματα. Στόχος του είναι να ενδυναμώσει δραματικά, την προσωπική του δημιουργικότητα και την καινοτόμο σκέψη του, ως ηγέτης, διευθυντής ή γενικότερα ως επαγγελματίας οποιουδήποτε επιπέδου ευθύνης. Περαιτέρω αυτό το εργαστήριο θα τους βοηθήσει να κατανοήσουν ποιες αλλαγές στη δομή, την κουλτούρα, την προσωπική ανάπτυξη και τη συμπεριφορά, πρέπει να γίνουν.

Στόχοι Κατάρτισης

Αυτό το σεμινάριο θα δώσει στους συμμετέχοντες την ευκαιρία:

 • Να ανακαλύψουν τα μυστικά της δημιουργικής σκέψης
 • Να μάθουν πώς το ασυνείδητο μυαλό τους δημιουργεί πληροφορίες και ιδέες
 • Να βρουν καλύτερους τρόπους επικοινωνίας με άλλους ανθρώπους μέσα από την κατανόηση του τρόπου λειτουργίας των μυαλών τους και του συντονισμού τους
 • Να κατανοήσουν τι τους παρακινεί και πώς μπορούν να χρησιμοποιήσουν αυτή τη γνώση για να παράγουν καλύτερες ιδέες πιο συχνά
 • Να εστιάσουν σε συγκεκριμένες δημιουργικές αποστολές που πρέπει να υλοποιήσουν στο εγγύς μέλλον

Περιεχόμενο Εργαστηρίου

 • Η διαδικασία λήψης νέων καινοτόμων ιδεών στο μυαλό σας και η απομάκρυνση των παλιών – Τι κάνουν οι καινοτόμοι διαφορετικά – Γιατί και πού να καινοτομήσετε
 • Ανακάλυψη του μέλλοντος και της φύσης του οργανισμού, λαμβάνοντας υπόψη το ολοκληρωμένο περιβάλλον και τις νέες τεχνολογίες
 • Δημιουργικότητα και Καινοτομία ως η κύρια απάντηση στις επιχειρηματικές προκλήσεις
 • Πώς να απελευθερώσετε τη νοημοσύνη της επιχείρησής σας
 • Ο αναδυόμενος ρόλος του ηγέτη
 • Το μέλλον των ιεραρχιών – Ο νέος ηγέτης στις κορυφαίες οργανώσεις

Περιγραφή υποψηφίων για συμμετοχή

Διευθυντές, Γενικοί Διευθυντές, Εκπαιδευτές και Ειδικοί Λειτουργοί