Τηλέφωνο: +357 22 460 622 | Fax: +357 22 460 623

Planet Interactive

03 April 2019

No Comments

Διαδικτυακή Στρατηγική για Ξενοδοχεία

 

Ανάγκη Κατάρτισης

Στην σημερινή ψηφιακή εποχή το ηλεκτρονικό επιχειρείν αποτελεί πηγή νέων ευκαιριών με τον σχεδιασμό και την χάραξη μιας online στρατηγικής ανάπτυξης, αξιοποιώντας πλήρως τις τεράστιες προοπτικές και δυνατότητες που προσφέρει η διαδικτυακή τεχνολογία. Περαιτέρω το πρόγραμμα αυτό, θα δώσει όλες εκείνες τις δεξιότητες, αλλά και τα κατάλληλα διαδικτυακά εργαλεία, στα στελέχη του τμήματος Μάρκετινγκ & Πωλήσεων για αντιμετώπιση του ανταγωνισμού.

Στόχοι Κατάρτισης

Με την διεκπεραίωση του σεμιναρίου οι συμμετέχοντες θα είναι σε θέση:

  • Να αντιλαμβάνονται τη σημασία των σύγχρονων διαδικτυακών εργαλείων για την εφαρμογή στρατηγικών ανάπτυξης.
  • Κατανοούν τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί η διαδικασία της online ανάπτυξης.
  • Να είναι σε θέση να χειρίζονται τις πιο πάνω τεχνικές για αύξηση της επικερδότητας της επιχείρησης.
  • Να μπορούν να σχεδιάζουν και να υλοποιούν τις παραμέτρους ενός ισορροπημένου στρατηγικού πλάνου Μάρκετινγκ με την χρήση της σύγχρονης τεχνολογίας, του διαδικτυακού Μάρκετινγκ και των μέσων κοινωνικής δικτύωσης.
  • Να μπορούν να εφαρμόζουν τις κατάλληλες στρατηγικές για άμεσα αποτελέσματα, πάντα με την μεγιστοποίηση των δυνατοτήτων που δίνουν τα σύγχρονα διαδικτυακά εργαλεία.

Μέθοδοι και τεχνικές κατάρτισης

  • Διαδραστικές και συμμετοχικές μέθοδοι εργασίας
  • Καταιγισμός Ιδεών
  • Πρακτική άσκηση με την εμπλοκή εκπαιδευομένου και ηλεκτρονικού υπολογιστή

Περιγραφή υποψηφίων για συμμετοχή

Το σεμινάριο απευθύνεται σε διευθυντές και στελέχη του τμήματος Marketing & Sales.

Πιστοποίηση Κατάρτισης

Θα γίνει απονομή πιστοποιητικού κατάρτισης για όσους από τους συμμετέχοντες θα έχουν συμπληρώσει με επιτυχία το πρόγραμμα.

Διάρκεια Προγράμματος

Το πρόγραμμα είναι διάρκειας 12 ωρών με δυνατότητα 100% επιχορήγησης από την ΑνΑΔ.

Πρόγραμμα