Τηλέφωνο: +357 22 460 622 | Fax: +357 22 460 623

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΚΑΙ ΑΓΧΟΥΣ / Time & Stress Management

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΚΑΙ ΑΓΧΟΥΣ

ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 22 460 622 | EMAIL: info@planetinteractive.com.cy

Περιγραφή

Στο σύγχρονο εργασιακό περιβάλλον και ιδιαίτερα υπό τις σημερινές συνθήκες ,η πίεση που ασκείται στους εργαζομένους  για την επίτευξη των εταιρικών στόχων, καθιστά την διαχείριση του εργασιακού χρόνου και άγχους  ,ικανότητες εξαιρετικής σημασίας. Το πρόγραμμα κατάρτισης αποσκοπεί  στο να βοηθήσει   τους συμμετέχοντες να αναπτύξουν τρόπους  αποτελεσματικής αξιοποίησης του χρόνου και του άγχους τους στην καθημερινή επαγγελματική τους  ζωή.

 

Στόχοι

Μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος οι καταρτιζόμενοι θα είναι σε θέση :

Eπίπεδο γνώσεων

1.  Να μπορούν να προσδιορίζουν τους λόγους που οδηγούν στην ελλειπή διαχείριση του εργασιακού χρόνου και άγχους

2. Να αναγνωρίζουν την σημασία της αποτελεσματικής διαχείρισης του εργασιακού χρόνου και άγχους στον εργασιακό χώρο και περιβάλλον.

3. Να διακρίνουν πόσο σημαντική είναι για την πρόοδο μιας επιχείρησης, και για την αύξηση της παραγωγικότητας , η ορθή διαχείριση του χρόνου και του άγχους .

 

Σε επίπεδο δεξιοτήτων

1. Να μπορούν οι αναγνωρίζουν τους  λόγους ,για τους οποίους ο χρόνος τους κυλάει μη παραγωγικά

2. Να γνωρίζουν τις τεχνικές ορθής διαχείρισης χρόνου και άγχους.

3. Να  έχουν την ικανότητα να θέτουν προτεραιότητες στην εργασία τους

4. Να μπορούν να οργανώνουν ένα αποτελεσματικό σχέδιο διαχείρισης του χρόνου τους και να διαχειρίζονται δημιουργικά το άγχος τους

 

Σε επίπεδο στάσεων

Να υιοθετούν τις κατάλληλες τεχνικές παραγωγικής διαχείρισης του εργασιακού χρόνου και άγχους .

Να έχουν την ικανότητα    μεγιστοποίησης των αποτελεσμάτων τους στην εκτέλεση των  διαφόρων εργασιών τις οποίες αναλαμβάνουν

 

Περιγραφή υποψηφίων

Το σεμινάριο απευθύνεται σε στελέχη επιχειρήσεων, όλων των βαθμίδων που θα ήθελαν να μάθουν πως να οργανώνουν τις καθημερινές  τους δραστηριότητες ,ώστε να εξασφαλίσουν την αποτελεσματική διαχείριση του χρόνου τους και να ενημερωθούν παράλληλα με ποιο τρόπο να διαχειρίζονται και να ξεπερνούν το άγχος τους.

Πιστοποίηση Κατάρτισης

Θα απονεμηθεί πιστοποιητικό κατάρτισης σε όσους συμπληρώσουν με επιτυχία την παρακολούθηση του προγράμματος

Επικοινωνία

ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 22 460 622

EMAIL: info@planetinteractive.com.cy

 

Εγγραφή