Τηλέφωνο: +357 22 460 622 | Fax: +357 22 460 623

Δωρεάν σεμινάρια για ανέργους

Στα πλαίσια της κοινωνικής μας συνεισφοράς και σε συνεργασία με την Αρχή Ανάπτυξης Ανθρωπίνου Δυναμικού, προσφέρουμε ΔΩΡΕΑΝ συμμετοχή σε σεμινάρια και προγράμματα εκπαίδευσης σε άνεργους.

 

Στοχεύουμε στην παροχή ευκαιριών κατάρτισης στους ανέργους για απόκτηση, εμπλουτισμό ή/και αναβάθμιση των γνώσεων και δεξιοτήτων τους για διεύρυνση των προοπτικών για ένταξη/επανένταξη και την καλύτερη ενσωμάτωσή τους στην απασχόληση, καθώς και για ικανοποίηση των προσδοκιών τους για μια νέα επαγγελματική σταδιοδρομία.

 

Η δωρεάν συμμετοχή ισχύει για προγράμματα εκπαίδευσης εγκεκριμένα από την ΑνΑΔ και για άνεργους οι οποίοι είναι εγγεγραμμένοι στα μητρώα της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΑ), διαμένουν νόμιμα στην Κύπρο και έχουν δικαίωμα πρόσβασης στην αγορά εργασίας χωρίς περιορισμούς.