Τηλέφωνο: +357 22 460 622 | Fax: +357 22 460 623

Ενδυνάμωση της ομάδας εξυπηρέτησης πελατών

 

Περιγραφή

Το εργαστήριο αυτό θα μεταμορφώσει τους διευθυντές, τους επιβλέποντες και τους ηγέτες των ομάδων σας σε κινητήρια και διευκολυντική δύναμη. Θα μάθουν πώς να αξιοποιήσουν τις δυνατότητες του προσωπικού. Θα καταλάβουν πώς αυτές οι προοπτικές μπορούν να αξιοποιηθούν ως θετική δύναμη για την εξυπηρέτηση πελατών.

Στόχοι Κατάρτισης

Αυτό το εργαστήριο θα δώσει στους συμμετέχοντες την ευκαιρία:

  • Να αποκτήσουν μια νέα άποψη για τη δουλειά τους
  • Να αποκτήσουν μια σειρά από νέες ανταγωνιστικές δεξιότητες και τεχνικές εξυπηρέτησης πελατών
  • Να αποτελέσουν πηγή επαγγελματικής υποστήριξης στο προσωπικό, βοηθώντας τους να αγαπούν τους πελάτες τους
  • Να μάθουν πως να γίνουν ικανοί να οδηγούν και να ενδυναμώνουν την ομάδα
  • Να μάθουν πως να δημιουργούν μια δυναμική ατμόσφαιρα εξυπηρέτησης πελατών

Περιεχόμενο Εργαστηρίου

  • Πώς να δημιουργήσετε μια δυναμική ατμόσφαιρα εξυπηρέτησης πελατών
  • Πώς να οδηγήσετε και να ενδυναμώσετε την ομάδα
  • Πώς να εκπαιδεύσετε και να αναπτύξετε το προσωπικό σας έτσι ώστε να νοιάζεται πραγματικά για τους πελάτες σας
  • Πώς να δημιουργήσετε αποτελεσματικές ομάδες εξυπηρέτησης
  • Πώς να παρακινήσετε για καλύτερη απόδοση

Μέθοδοι και Τεχνικές Κατάρτισης

Το εργαστήριο αυτό είναι ιδιαίτερα διαδραστικό και συμμετοχικό. Θα χρησιμοποιηθεί επίσης ένα ευρύ φάσμα καινοτόμων και συναρπαστικών μεθόδων μάθησης.

Περιγραφή υποψηφίων για συμμετοχή

Διευθυντές, επιβλέποντες και ηγέτες ομάδων οι οποίοι είναι υπεύθυνοι για τη διαχείριση προσωπικού εξυπηρέτησης πελατών.