Τηλέφωνο: +357 22 460 622 | Fax: +357 22 460 623

Planet Interactive

03 April 2019

No Comments

Εντατικό Πρόγραμμα Άμεσης Ενσωμάτωσης Ατόμων στην Ξενοδοχειακή Βιομηχανία

 

Basic Hospitality Program


Ανάγκη Κατάρτισης

Η συνεχής αύξηση του κύκλου εργασιών της Ξενοδοχειακής Βιομηχανίας, δημιουργεί την ανάγκη άμεσης ενσωμάτωσης των νεοπροσλαμβανομένων στις εργασιακές ομάδες.

Στόχοι Κατάρτισης

  • Η άμεση γνωριμία με τον πολιτισμό και την ιστορία της χώρας στην οποία εργάζονται.
  • Να κατανοήσουν την Κυπριακή κουλτούρα.
  • Να υιοθετήσουν τις βασικές αρχές της Κυπριακής φιλοξενίας.
  • Να αντιληφθούν τις βασικές αρχές εξυπηρέτησης πελατών.

Περιγραφή υποψηφίων για συμμετοχή

Οποιοσδήποτε νεοπροσληφθείς εργαζόμενος ανεξαρτήτως εργασιακής ομάδας στην οποία ανήκει.

Πιστοποίηση Κατάρτισης

Θα γίνει απονομή πιστοποιητικού κατάρτισης για όσους από τους συμμετέχοντες θα έχουν συμπληρώσει με επιτυχία το πρόγραμμα.

Διάρκεια Προγράμματος

Το Πρόγραμμα είναι διάρκειας 6 ωρών με δυνατότητα 100% επιχορήγησης από την ΑνΑΔ.

Πρόγραμμα