Τηλέφωνο: +357 22 460 622 | Fax: +357 22 460 623

Planet Interactive

03 April 2019

No Comments

Επιτυχημένη Επιχειρηματική Καινοτομία – Επικεντρωμένη στο Μέλλον

 

Περιγραφή

Η Ταχεία Αλλαγή, η Παγκοσμιοποίηση, οι Εκλεπτυσμένοι Πελάτες, ο Μεγάλος Ανταγωνισμός και το θέμα της οικονομικής ύφεσης, πιέζουν τις εταιρείες να γίνονται συνεχώς πιο καινοτόμες. Πρέπει να αναπτύσουν νέα προϊόντα, υπηρεσίες και διαδικασίες για να επιβιώσουν και πρέπει να δημιουργήσουν μια καλύτερη αξία για την ανάπτυξη της επιχείρησής τους. Το πρόγραμμα επικεντρώνεται στις μελλοντικές τάσεις και στον τρόπο ανάπτυξης επιτυχημένων στρατηγικών για την καινοτομία.

Στόχοι Κατάρτισης

Αυτό το εργαστήριο θα δώσει στους συμμετέχοντες την ευκαιρία:

  • Να κατανοήσουν τη σημασία της Καινοτομίας για την επιβίωση και την ανάπτυξη ενός οργανισμού
  • Να μάθουν πώς μια ιδέα μετατρέπεται σε ευκαιρία και πώς να την κάνει να λειτουργεί, οδηγώντας σε επιχειρηματική επιτυχία
  • Προωθώντας τις πιο αποτελεσματικές προσεγγίσεις και τεχνικές για την ενθάρρυνση και την ανάπτυξη της καινοτομίας στην πράξη

Περιεχόμενο Εργαστηρίου

  • Το πρόβλημα δεν είναι η δημιουργία νέων καινοτόμων ιδεών, αλλά το να ξαναφέρουμε στην επιφάνεια τις παλιές.
  • Γιατί οι μεγάλες εταιρείες αποτυγχάνουν και μερικές επιτυχίες επιτυγχάνουν;
  • Γιατί και πού να καινοτομήσετε. Καινοτομία για τη διατήρηση των υφιστάμενων επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, τη βελτίωση της επιχειρηματικότητας, την αύξηση των περιθωρίων κέρδους και την αύξηση των κινήτρων
  • Οι κανόνες του brainstorming για την παραγωγή δημιουργικών και καινοτόμων ιδεών
  • Οι άνθρωποι αγοράζουν οφέλη και όχι προϊόντα
  • Εφαρμογή της Καινοτομίας και εισαγωγή του Νέου Προϊόντος / Υπηρεσίας στην αγορά

Μέθοδοι και Τεχνικές Κατάρτισης

Πολύ δημιουργικές και διαδραστικές, ζωντανές, μέθοδοι Brainstorming, κύκλοι ποιότητας

Περιγραφή υποψηφίων για συμμετοχή

Διευθύνων Σύμβουλοι, Γενικοί Διευθυντές, Προϊστάμενοι, Προσωπικό Ανθρώπινου Δυναμικού, Προϊστάμενοι Διευθυντών, Λειτουργικοί Ειδικοί, Εκπαιδευτές