Τηλέφωνο: +357 22 460 622 | Fax: +357 22 460 623

Εργαστήρια Soft Skills

Τα προγράμματα Soft Skills έχουν τη δυνατότητα βελτίωσης των δεξιοτήτων του Ανθρώπινου Δυναμικού σε θέματα:

  • Ηγετικών δεξιοτήτων
  • Επικοινωνίας
  • Αποτελεσματικής διαχείρισης του χρόνου
  • Ενίσχυσης της ομαδικότητας και της απόδοσης
  • Διαχείρισης του στρές και προαγωγής της υγείας στη εργασία
  • Υποκίνησης και ενδυνάμωσης για αύξηση της παραγωγικότητας
  • Αξιολόγησης απόδοσης προσωπικού

 

Tα προγράμματα έχουν σχεδιαστεί, εισάγοντας νέες τεχνικές διαδραστικής και δημιουργικής μάθησης, για άμεσα αποτελέσματα, με τη βελτίωση των δεξιοτήτων των συμμετασχόντων.

Συμμετέχοντες

Διευθυντές, Τμηματάρχες και προσωπικό οποιονδήποτε ειδικοτήτων.

Διάρκεια

Μονοήμερα, συμμετοχικής εκπαίδευσης, μέχρι 100% επιχορηγούμενα από ΑνΑΔ.

Επικοινωνία

E-mail: training@planetinteractive.com.cy
Tηλέφωνα: 22 460622 | 99 475620

 

*Αναλυτικά προγράμματα, κόστος και αιτήσεις για επιχορήγηση, μετά από επικοινωνία.

Ακολουθούν προτεινόμενα Workshops Soft Skills:

April 10

Διαχείριση Χρόνου & Mind Mapping για άμεση Προσωπική Βελτίωση

   

READ MORE
April 10

Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού, Ομαδική Εργασία & Επικοινωνία

     

READ MORE
April 4

Ενίσχυση της Ομαδικότητας και Απόδοσης των Εργαζομένων

       

READ MORE
April 4

Οι πυλώνες για την επιτυχία για μετασχηματισμό & κίνητρα

   

READ MORE
April 4

Η σημασία των Soft Skills στη Λογιστική

     

READ MORE
April 3

Ηγεσία & Ομάδες Υψηλής Απόδοσης

   

READ MORE