Τηλέφωνο: +357 22 460 622 | Fax: +357 22 460 623

Planet Interactive

04 April 2019

No Comments

Η Διαχείριση του Στρές στην Εργασία

 

ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 22 460 622 | EMAIL: info@planetinteractive.com.cy

Περιγραφή

To υπερβολικό στρές οδηγεί στην μείωση της παραγωγικότητας και απόδοσης στην εργασία, επηρεάζοντας τη φυσική και συναισθηματική μας υγεία. Συχνά η έλλειψη ικανότητας να διαχειριστούμε το στρές, είναι η διαφορά μεταξύ επιτυχίας και αποτυχίας στην εργασία.

Στόχοι Κατάρτισης

Οι συμμετέχοντες θα έχουν την δυνατότητα σύντομης βελτίωσης του στρές με:

 • Την εισαγωγή προτεραιοτήτων και εκχώρηση ευθυνών
 • Την βελτίωση των σχέσεων στην εργασία
 • Την εισαγωγή συστημάτων υποκίνησης
 • Την αναβάθμιση της έννοιας της συναισθηματικής νοημοσύνης σαν στοιχείο για ικανοποίηση και επιτυχία
 • Την καταπολέμηση της αναβλητικότητας, σαν βασική πηγή άγχους

Περιεχόμενο Εργαστηρίου

 • Τα συμπτώματα του στρες στην εργασία και οι αιτίες δημιουργίας του – Πώς διαχειριζόμαστε το στρές στην εργασία
 • Πρωτοβουλίες θετικών σχέσεων ( initiating positive relationships)
 • H εκγύμναση σαν βασικό στοιχείο μείωσης του στρες – Βελτιωση καθημερινών συνηθειών διατροφής και ύπνου
 • Τοποθέτηση προτεραιοτήτων και βελτίωση της οργάνωσης καθημερινών εργασιών (task management tips for reducing job stress)
 • Απομάκρυνση των συνηθειών ηττοπάθειας (self – defeating habits) – H αμφίδρομη ενεργός επικοινωνία μεταξύ διευθυντών / εργαζομένων, στοιχείο μείωσης του στρες

Μέθοδοι και Τεχνικές Κατάρτισης

 • Εργασία σε ομάδες
 • Παιχνίδι ρόλων από τους συμμετέχοντες για εμπέδωση των θεματικών ενοτήτων
 • Καταιγισμός ιδεών

Περιγραφή υποψηφίων για συμμετοχή

Το σεμινάριο απευθύνεται σε διευθυντές, τμηματάρχες και διοικητικά στελέχη όλων των λειτουργικών τμημάτων της επιχείρησης ως και εργαζόμενους πρώτης γραμμής και κάθε ειδικότητας.

Πιστοποίηση Κατάρτισης

Θα γίνει απονομή Πιστοποιητικού Κατάρτισης για όσους από τους συμμετέχοντες θα έχουν συμπληρώσει με επιτυχία το πρόγραμμα.

Επικοινωνία

ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 22 460 622

EMAIL: info@planetinteractive.com.cy