Τηλέφωνο: +357 22 460 622 | Fax: +357 22 460 623

Planet Interactive

04 April 2019

No Comments

Η σημασία των Soft Skills στη Λογιστική

 

Περιγραφή

Ο ρόλος του λογιστή έχει αλλάξει, ενώ παλιά οι λογιστές παραδοσιακά είχαν μικρή επιχειρηματική αλληλεπίδραση με τους πελάτες τους, τώρα έχουν περισσότερο συμβουλευτικό ρόλο.

Καθώς η χρήση της τεχνολογίας στη λογιστική αυξάνεται, οι εταιρείες προσπαθούν να επικεντρωθούν περισσότερο στην παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών στους πελάτες τους. Για να είναι κάποιος επιτυχημένος, πρέπει να είναι τεχνικά ικανός αλλά και να διαθέτει τις απαραίτητες δεξιότητες, για να βοηθήσει τους πελάτες του με τις ανάγκες τους.

Στόχοι Κατάρτισης

Αυτό το εργαστήριο θα δώσει στους συμμετέχοντες την ευκαιρία να:

  • Mπορούν να κατανοήσουν το νόημα των απαραίτητων δεξιοτήτων του ατόμου (Επικοινωνία-Δικτύωση-Εμπιστοσύνη-Ενσυναίσθηση)
  • Εξοικειωθούν με τη σημασία της επικοινωνίας και την ικανότητα να ακούν αυτό που λέγεται και να μεταφέρουν το μήνυμα που θέλουν
  • Είναι σε θέση να απλοποιήσουν τους τεχνικούς όρους και την ικανότητα να εκφράζουν τις τεχνικές έννοιες με φιλικό προς το χρήστη τρόπο
  • Εξοικειωθούν με τις δεξιότητες επιρροής και να είναι σε θέση να διαπραγματεύονται με τους ανθρώπους και να χτίζουν σχέσεις μέσω θετικής και ανοιχτής επικοινωνίας.

Περιεχόμενο Εργαστηρίου

  • Βελτίωση δεξιοτήτων επικοινωνίας – Έχετε τη δυνατότητα να ακούτε πραγματικά τι λέγεται και να μεταφέρετε το μήνυμα που θέλετε;
  • Η δυνατότητα απλούστευσης των τεχνικών όρων, εκφράζοντας τις τεχνικές έννοιες με φιλικό προς το χρήστη τρόπο.
  • Βελτίωση ικανοτήτων διαχείρισης, δεξιότητα διαχείρισης σχέσεων μεταξύ ατόμων και ομάδων.
  • Ενίσχυση των δεξιοτήτων επιρροής, δυνατότητα διαπραγμάτευσης με ανθρώπους και δημιουργία σχέσεων μέσω θετικής και ανοικτής επικοινωνίας.
  • Τεχνικές επίλυσης προβλημάτων που βελτιώνουν τη ικανότητα πλευρικής σκέψης.

Περιγραφή υποψηφίων για συμμετοχή

Διευθυντές, γενικοί διευθυντές, επικεφαλείς τμήματος, ανώτεροι υπάλληλοι.