Τηλέφωνο: +357 22 460 622 | Fax: +357 22 460 623

Planet Interactive

03 April 2019

No Comments

Η Τέχνη της Επικοινωνίας, η Ποιοτική Εξυπηρέτηση Πελατών και η Διαχείριση Παραπόνων

 

Hotel Customer Care Program


Ανάγκη Κατάρτισης

Η συνεχής βελτίωση των δεξιοτήτων επικοινωνίας, αλλά και η ποιοτική εξυπηρέτηση των πελατών ως και της διαχείρισης παραπόνων είναι βασικά στοιχεία τα οποία πρέπει να διαχειρίζονται οι εργαζόμενοι στην Τουριστική Βιομηχανία.

Στόχοι Κατάρτισης

Με την διεκπεραίωση του σεμιναρίου οι συμμετέχοντες θα είναι σε θέση:

 • να κατανοούν τους βασικούς κανόνες ακρόασης και προσωπικής επαφής
 • να αντιλαμβάνονται τη σημασία της Λεκτικής Επικοινωνίας
 • να διαχειρίζονται τη τέχνη των ερωτήσεων
 • να αντιλαμβάνονται τη σημασία της επιτυχημένης επιχειρηματολογίας
 • να κατανοούν τη μεγάλη σημασία της ποιοτικής εξυπηρέτησης για επαναλαμβανόμενες πωλήσεις
 • να διαχειρίζονται με επιτυχία τα παράπονα – αντιρρήσεις των πελατών
 • να κατανοούν την έννοια της συναισθηματικής νοημοσύνης

Γενική Θεματολογία

 • Καθορισμός της ποιοτικής εξυπηρέτησης σε σχέση με τις προσδοκίες των πελατών
 • Τα βασικά δικαιώματα του πελάτη
 • Σημαντικά στοιχεία ποιοτικής εξυπηρέτησης
 • Νέες προσεγγίσεις ποιοτικής εξυπηρέτησης
 • Τα παράπονα των πελατών – Complain is a blessing
 • Χειρισμοί παραπόνων και δυσαρεσκειών
 • Η στιγμή της αλήθειας (Moment of Truth)
 • H αποτελεσματική επικοινωνία
 • Η δημιουργία ομαδικού πνεύματος και κουλτούρας

Περιγραφή υποψηφίων για συμμετοχή

Οποιοσδήποτε επαγγελματίας η εργαζόμενος στην Τουριστική Βιομηχανία.

Πιστοποίηση Κατάρτισης

Θα γίνει απονομή πιστοποιητικού κατάρτισης για όσους από τους συμμετέχοντες θα έχουν συμπληρώσει με επιτυχία το πρόγραμμα.

Διάρκεια Προγράμματος

Το Πρόγραμμα είναι διάρκειας 6 ωρών με δυνατότητα 100% επιχορήγησης από την ΑνΑΔ.

Πρόγραμμα