Τηλέφωνο: +357 22 460 622 | Fax: +357 22 460 623

Planet Interactive

03 September 2016

No Comments

Νέα Μονοεπιχειρησιακά Σεμινάρια

 

Τα Μονοεπιχειρησιακά Σεμινάρια έχουν την δυνατότητα βελτίωσης των δεξιοτήτων του Ανθρώπινου Δυναμικού της εταιρείας σας σε θέματα:

Ενίσχυσης της απόδοσης της Ομάδας Πωλήσεων, Δημιουργίας Στρατηγικών Πλάνων Μάρκετινγκ, Ηγετικών δεξιοτήτων, Επικοινωνίας, Ενίσχυσης της ομαδικότητας και της απόδοσης, διαχείρισης του Στρές, Ενδυνάμωσης για Αύξηση της Παραγωγικότητας, Αξιολόγησης Απόδοσης Προσωπικού.

Tα προγράμματα έχουν σχεδιαστεί, εισάγοντας νέες τεχνικές διαδραστικής και δημιουργικής μάθησης, για άμεσα αποτελέσματα, με την βελτίωση των δεξιοτήτων των συμμετασχόντων.

 

Συμμετέχοντες: Διευθυντές, Τμηματάρχες και προσωπικό οποιονδήποτε ειδικοτήτων.

Διάρκεια: Μονοήμερα η Διήμερα, συμμετοχικής εκπαίδευσης, μέχρι 100% επιχορηγούμενα από ΑνΑΔ.

 

Στοιχεία Επικοινωνίας για δωρεάν εισαγωγική παρουσίαση, αναλυτικά προγράμματα, κόστος κλπ:

Email: training@planetinteractive.com.cy / T+357 22460622 | M+357 99 475620

 

Την ετοιμασία και προώθηση των αιτήσεων στην ΑνΑΔ αναλαμβάνει η Planet Interactive δωρεάν.    

Τα πιο κάτω προγράμματα μπορούν να σχεδιαστούν και σαν εντατικά εργαστήρια  3-4 ωρών.

1. Στρατηγικός Σχεδιασμός Μάρκετινγκ /Πωλήσεων σε Περιόδους Κρίσης – Διάρκεια 7 Ώρες

Ανάγκη Κατάρτισης:

Οι δραματικές αλλαγές στην αγορά και το ανταγωνιστικό περιβάλλον δημιουργούν την άμεση ανάγκη όπως, η Ομάδα Μάρκετινγκ/Πωλήσεων, επεκτείνει τις γνώσεις της σε θέματα Σχεδιασμού Μάρκετινγκ και Προώθησης Πωλήσεων, στον πραγματικό κόσμο των επιχειρήσεων, με την χρήση της σύγχρονης τεχνολογίας.

2. Τεχνικές Αποτελεσματικών Πωλήσεων – Διάρκεια 7 Ώρες  

Aνάγκη Κατάρτισης:  Οι συνεχείς αλλαγές στην αγορά από την παρουσία νέων προϊόντων, νέων ανταγωνιστών και η συνεχής αλλαγή της  τεχνολογίας, δημιουργούν την άμεση ανάγκη επιμόρφωσης των στελεχών της επιχείρησης, με όλες εκείνες τις δεξιότητες που είναι αναγκαίες για πιο αποτελεσματικές πωλήσεις

3. Tεχνικές Μάρκετινγκ /Πωλήσεων με την χρήση Digital Marketing & Social Media

Ανάγκη Κατάρτισης: Λαμβάνοντας υπόψη τις έντονες αλλαγές των τάσεων της αγοράς και του μεγάλου ανταγωνισμού, η εφαρμογή των σύγχρονων εργαλείων του Digital Marketing και των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, δημιουργούν το αναγκαίο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα                                                                          

4. Το Διαδικτυακό Μάρκετινγκ και Social Media σαν Εργαλεία προώθησης και προβολής

Aνάγκη Κατάρτισης: Η απόκτηση από τα στελέχη ενός οργανισμού των απαραιτήτων γνώσεων, δεξιοτήτων και εργαλείων για τον σχεδιασμό και διαχείριση των διαθεσίμων μέσων Ηλεκτρονικής προβολής ενός οργανισμού, μέσω του διαδικτύου, αποτελεί μια άμεση ανάγκη για την ενίσχυση αλλά και την δημιουργία ενός ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος.

5. Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού, Ομαδική Εργασία & Επικοινωνία – Διάρκεια 7′ Ώρες

Aνάγκη Κατάρτισης:  Η δυνατότητα αποτελεσματικής διοίκησης του ανθρώπινου δυναμικού, με την ταυτόχρονη προώθηση της ομαδικότητας και επικοινωνίας, είναι από τα βασικά στοιχεία τα οποία οδηγούν  σε συνεχή ανάπτυξη μια Επιχείρησης η ενός Οργανισμού.

6. Τεχνικές Ανάπτυξης Αποτελεσματικής  Ηγετικής Ικανότητας (Effective Leadership)

Aνάγκη Κατάρτισης : Ο σκοπός του προγράμματος είναι η μύηση των συμμετασχόντων στην φιλοσοφία και τις αρχές της Αποτελεσματικής Ηγεσίας, ενέργεια που συμβάλλει στην περαιτέρω αποτελεσματικότητα των τμημάτων τους αλλά και της επιχείρησης γενικότερα.

7. Τεχνικές Δημιουργίας Στρατηγικού Επιχειρηματικού Πλάνου( Strategic Business Process)

Ανάγκη Κατάρτισης: H απόκτηση θεωρητικών και πρακτικών γνώσεων, για την χάραξη μακροπρόθεσμων στρατηγικών ανάπτυξης,  είναι σήμερα μια αναγκαιότητα, που πρέπει να τοποθετείται στις προτεραιότητες κάθε επιχείρησης η οργανισμού. Τα Στρατηγικά Πλάνα αποτελούν την προδέσμευση ενός οργανισμού για μία μελλοντική πορεία για σταθερή ανάπτυξη και κερδοφορία.

8. Τεχνικές Βελτίωσης του Επαγγελματία Εσωτερικού Πωλητή

Aνάγκη Κατάρτισης: Γνωρίζοντας τις απαιτήσεις του λιανικού εμπορίου και του μεγάλου ανταγωνισμού ο οποίος υφίσταται στον  τομέα αυτό, θα πρέπει να υπάρχει μια συνεχής προσπάθεια αναβάθμισης των δεξιοτήτων των εσωτερικών πωλητών μίας επιχείρησης λιανικού εμπορίου.

9. Πρακτικές Διεύθυνσης και Διαχείρισης Κινδύνων – Management Practices & Risk Management

Aνάγκη Κατάρτισης: Λαμβάνοντας υπόψη το σύγχρονο Οικονομικό περιβάλλον, τις μεγάλες αλλαγές της τεχνολογίας, αλλά και τον μεγάλο ανταγωνισμό, θα πρέπει τα διευθυντικά στελέχη μίας επιχείρησης να αποκτήσουν τις κατάλληλες δεξιότητες, για να μπορούν να διαχειριστούν με επιτυχία τις πιο πάνω προκλήσεις.

10. Aξιολόγηση Απόδοσης Προσωπικού – Συστήματα Διεύθυνσης /Διοίκησης και Υποκίνησης Ανθρώπινου Δυναμικού                                                 

Ανάγκη Κατάρτισης: H αποτελεσματική ανάπτυξη, διοίκηση και υποκίνηση του Ανθρώπινου Δυναμικού ενός Οργανισμού, θα του προσφέρει άτομα ικανά, με πρωτοβουλία και αυτοπεποίθηση, που θα μπορούν να δώσουν υπεύθυνες λύσεις συμβάλλοντες στην συνεχή ανάπτυξη του.  

11. Η Διαχείριση του Στρές στην Εργασία (Stress Management)

To υπερβολικό στρές οδηγεί στην μείωση της παραγωγικότητας και απόδοσης στην εργασία, επηρεάζοντας την φυσική και συναισθηματική μας υγεία. Συχνά η έλλειψη ικανότητας  να διαχειριστούμε το στρές, είναι η διαφορά μεταξύ επιτυχίας και αποτυχίας στην εργασία.

12. Η Διαχείριση του Χρόνου & Mind Mapping για άμεση Προσωπική Βελτίωση

Ανάγκη Κατάρτισης: Το Mind Mapping είναι ένα σύγχρονο εργαλείο Διαχείρισης  του Χρόνου  το οποίο δίνει την δυνατότητα αποτελεσματικής και παραστατικής καταγραφής δεδομένων  (recording thinks in a mindful, visual way). Βοηθά στην οργάνωση των σκέψεων ,ιδεών, χρόνου και δραστηριοτήτων δημιουργώντας, εκτός των άλλων και τις προϋποθέσεις εκκόλαψης νέων ιδεών                                                                                                                                      

13. Ηγεσία & Ομάδες Υψηλής Απόδοσης (Leading High Performance Teams)     

Για αυξημένη παραγωγικότητα και συνεχή ανάπτυξη

 Το δυναμικό και πολύ πρακτικό αυτό πρόγραμμα, εστιάζεται στην ανάπτυξη των δεξιοτήτων διευθυντών   τμημάτων και ηγετών ομάδων, να μεγιστοποιήσουν τις δυνατότητες του ανθρώπινου δυναμικού το οποίο διοικούν. Δια μέσου της υπόδησης ρόλων και ομαδικής εργασίας, θα μάθουν και θα εξασκηθούν στις τελευταίες τεχνικές σύγχρονης διοίκησης και υποκίνησης, για άμεσα αποτελέσματα.

Περισσότερες πληροφορίες εδώ.