Τηλέφωνο: +357 22 460 622 | Fax: +357 22 460 623

Planet Interactive

10 April 2019

No Comments

Οι πυλώνες για την επιτυχία για μετασχηματισμό & κίνητρα

 

Περιγραφή

Η επιτυχία προϋποθέτει συνδυασμό πολλών διαφορετικών στοιχείων όπως: Συναισθήματα, Συνήθειες, Δεξιότητες & Δυνάμεις, Κίνητρα, Νοοτροπία κλπ, τα οποία πρέπει να ενωθούν με συνδυαστούν με συγκεκριμένο τρόπο. Με τη χρήση του IQ Matrix Mind Mapping ενεργοποιούμε όλους αυτούς τους παράγοντες (τους πυλώνες της επιτυχίας), οι οποίοι είναι αναγκαίοι για να ευθυγραμμιστούν όλα τα απαραίτητα στοιχεία που θα οδηγήσουν στην αλλαγή, την ανάπτυξη και την επιτυχία.

Στόχοι Κατάρτισης

Αυτό το workshop θα δώσει στους συμμετέχοντες την ευκαιρία:

 • Να εξαλείψουν τις περιοριστικές πεποιθήσεις που τους εμποδίζουν να προχωρήσουν
 • Να υιοθετήσουν νέες συνήθειες
 • Να προσδιορίσουν και να αξιοποιήσουν στο έπακρο τα μέσα που διαθέτουν
 • Να αναγνωρίσουν και να αξιοποιήσουν τις δυνάμεις και δεξιότητες τους που απαιτούνται για την επίτευξη των στόχους
 • Να αναλάβουν την ευθύνη των συναισθημάτων τους
 • Να βρουν τρόπους να παρακινήσουν τους εαυτούς τους
 • Να καλλιεργήσουν μια νοοτροπία που είναι φυσικά ευθυγραμμισμένη με το αποτέλεσμα που θέλουν να επιτύχουν

Περιεχόμενο Εργαστηρίου

 • Αφαίρεση περιοριστικών πεποιθήσεων που εμποδίζουν την εξέλιξη
 • Υιοθέτηση νέων συνηθειών και ρουτινών που θα συμβάλουν στην αύξηση της παραγωγικότητας
 • Αναγνώριση & αξιοποίηση των δυνατοτήτων και δεξιοτήτων που απαιτούνται για την επίτευξη των στόχων
 • Ανάληψη ευθυνών για τα συναισθήματά
 • Εύρεση τρόπων παρακίνησης, για τη λήψη των απαραίτητων ενεργειών, για την επίτευξη των στόχων
 • Καλλιέργεια νοοτροπίας που είναι φυσικά ευθυγραμμισμένη με τα αποτελέσματα που θέλουμε να επιτύχουμε

Μέθοδοι και Τεχνικές Κατάρτισης

Δημιουργικές και αλληλεπιδραστικές μέθοδοι ανταλλαγής ιδεών.

Περιγραφή υποψηφίων για συμμετοχή

Διευθυντές, Γενικοί Διευθυντές, Προϊστάμενοι τμημάτων, Ειδικοί Λειτουργοί, Εκπαιδευτές