Τηλέφωνο: +357 22 460 622 | Fax: +357 22 460 623

Planet Interactive

27 August 2018

No Comments

Ολοκληρώθηκε σειρά εξειδικευμένων ενδοεπιχειρησιακών προγραμματων κατάρτισης

H Planet Interactive Consulting & Training Academy,στα πλαίσια των εκπαιδευτικών της δραστηριότητων, ολοκλήρωσε σειρά εξειδικευμένων ενδοεπιχειρησιακών προγραμματων κατάρτισης, κατά τους μήνες Μάϊο – Ιούλιο 2018.
Συγκεκριμένα, ολοκληρώθησαν προγράμματα για τις εταιρείες:
  • AMS Box Making Factory Ltd – Nicosia (Διοίκηση, Υποκίνηση και Δημιουργία Αποδοτικών Ομάδων Εργασίας)
  • SAE Power Enterprises Ltd – Paphos (Τεχνικές Δημιουργίας Εξαγωγικού Πλάνου Μarketing)
  • Target Advertising & Digital Marketing – Nicosia (1.Τεχνικές Δημιουργίας Στρατηγικού Πλάνου Ανάπτυξης – 2.Μέθοδοι Βελτίωσης Παραγωγικότητας και Επίλυσης Προβλημάτων Επιχείρησης – 3.Διοίκηση και Υποκίνηση Ανθρώπινου Δυναμικού)
  • G.S.Ecophysis Ltd – Vavla Επ.Λαρνακας – (Τεχνικές Δημιουργίας Εξαγωγικού Στρατηγικού Πλάνου)
  • Κ.P Kyprianou Special Foods Ltd – Kokkinotrimithia (Μέθοδοι Βελτίωσης Παραγωγικότητας)
  • Felmich Ltd – Nicosia (1. Δημιουργία Επιχειρηματικού Στρατηγικού Πλανου Ανάπτυξης – 2. Δημιουργία Business Plan – 3.Mέθοδοι Βελτίωσης Παραγωγικότητας και Επίλυσης Προβλημάτων Επιχείρησης).
Τα πιο πάνω προγράμματα επιχορηγήθησαν απο την ΑνΑΔ και απενεμήθησαν τα σχετικά διπλώματα. Σχετικές λεπτομέρειες των Μονοεπιχειρησιακών και Πολυεπιχειρησιακών Προγραμμάτων που προσφέρει η Planet Interactive Consulting and Training Academy, θα βρείτε στην ιστοσελίδα μας.
Η Planet Interactive Consulting & Training Academy, προσφέρει εξειδικευμένα προγράμματα κατάρτισης για τις Κυπριακές επιχειρήσεις, δίδοντας τους την ευκαιρία να εκπαιδεύσουν τα στελέχη τους. Η Planet Academy προσφέρει εξατομικευμένα μονοεπιχειρησιακά προγράμματα κατάρτισης (customized training programmes) σε κυπριακές επιχειρήσεις, που έχουν διακριθεί στους κλάδους δραστηριοτήτων τους.
Η Planet Interactive Consulting & Training Academy, μπορεί να διοργανώσει μια μεγάλη γκάμα προγραμμάτων κατάρτισης, σε θέματα βελτίωσης της Παραγωγικότητας, δημιουργίας Πλάνων Μάρκετινγκ, Ηγεσίας ,Υποκίνησης και Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού.
Για περισσότερες πληροφορίες:
Tηλ: 22 460622