Τηλέφωνο: +357 22 460 622 | Fax: +357 22 460 623

Planet Interactive

10 April 2019

No Comments

Ηγεσία & Ομάδες Υψηλής Απόδοσης

 

Περιγραφή

Το δυναμικό και πολύ πρακτικό αυτό πρόγραμμα, εστιάζεται στην ανάπτυξη των δεξιοτήτων διευθυντών τμημάτων και ηγετών ομάδων, έτσι ώστε να μεγιστοποιήσουν τις δυνατότητες του ανθρώπινου δυναμικού το οποίο διοικούν. Δια μέσου της υπόδησης ρόλων και ομαδικής εργασίας, θα μάθουν και θα εξασκηθούν στις τελευταίες τεχνικές σύγχρονης διοίκησης και υποκίνησης, για άμεσα αποτελέσματα.

Στόχοι Κατάρτισης

Με τη διεκπεραίωση του σεμιναρίου οι συμμετέχοντες θα είναι σε θέση:

 • Να αντιληφθούν τους τρόπους εργασίας των Ομάδων Υψηλής Απόδοσης
 • Να συνειδητοποιήσουν τις δυνατότητες τους όσον αφορά θέματα ηγεσίας, αποφάσεων, ικανότητας δημιουργίας ομάδων εργασίας, προσωπικής αξιολόγησης και ανάπτυξης.
 • Να ηγηθούν αποτελεσματικά μιας ομάδας, όσον αφορά τα θέματα υποκίνησης, ενδυνάμωσης, επίλυσης προβλημάτων, δέσμευσης και μεγιστοποίησης των δυνατοτήτων της.
 • Να αξιολογήσουν τις δυνατότητες κάθε μέλους της ομάδας και πλήρους αξιοποίησης τους

Περιεχόμενο Εργαστηρίου

 • Η διαδικασία λήψης νέων καινοτόμων ιδεών στο μυαλό σας και η απομάκρυνση των παλιών – Τι κάνουν οι καινοτόμοι διαφορετικά – Γιατί και πού να καινοτομήσετε
 • Ανακάλυψη του μέλλοντος και της φύσης του οργανισμού, λαμβάνοντας υπόψη το ολοκληρωμένο περιβάλλον και τις νέες τεχνολογίες
 • Δημιουργικότητα και Καινοτομία ως η κύρια απάντηση στις επιχειρηματικές προκλήσεις
 • Πώς να απελευθερώσετε τη νοημοσύνη της επιχείρησής σας
 • Ο αναδυόμενος ρόλος του ηγέτη
 • Το μέλλον των ιεραρχιών – Ο νέος ηγέτης στις κορυφαίες οργανώσεις

Μέθοδοι και Τεχνικές Κατάρτισης

 • Εργασία σε Ομάδες
 • Παιχνίδι Ρόλων από τους συμμετέχοντες για εμπέδωση των θεματικών ενοτήτων
 • Καταιγισμός ιδεών
 • Μέθοδος Χιονοστιβάδας

Περιγραφή υποψηφίων για συμμετοχή

Το σεμινάριο απευθύνεται σε διευθυντές, τμηματάρχες και διοικητικά στελέχη όλων των λειτουργικών τμημάτων μιας επιχείρησης.

Πιστοποίηση Κατάρτισης

Θα γίνει απονομή Πιστοποιητικού Κατάρτισης για όσους από τους συμμετέχοντες θα έχουν συμπληρώσει με επιτυχία το πρόγραμμα.