Τηλέφωνο: +357 22 460 622 | Fax: +357 22 460 623

ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ

Η εταιρεία μας ιδρύθηκε το 2000 και στελεχώνεται με καλά εκπαιδευμένους μόνιμους συμβούλους και εξωτερικούς συνεργάτες, με πολύχρονη εμπειρία και γνώση των συγκεκριμένων προβλημάτων που αντιμετωπίζουν σήμερα οι τοπικές επιχειρήσεις.

 

Η Planet Interactive Consultants, παρέχει συμβουλευτική υποστήριξη για τη βελτίωση της εσωτερικής δομής, της οργάνωσης και του στρατηγικού σχεδιασμού ανάπτυξης, για μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις.

 

Παρέχει επίσης ένα ευρύ φάσμα σεμιναρίων στους τομείς της διαχείρισης, του μάρκετινγκ και των πωλήσεων ενώ θεωρείται μία από τις κορυφαίες εταιρείες στον τομέα της εκπαίδευσης και της ανάπτυξης ανθρώπινων πόρων.

Η ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΜΑΣ

Στην Planet Interactive, πιστεύουμε ότι η αποτελεσματική οργάνωση μιας εταιρίας σημαίνει κυρίως την ικανότητα καθορισμού ενός οράματος, την υλοποίηση στόχων, την εστίαση στην ανάπτυξη ανθρώπινων πόρων και τον σχεδιασμό αποτελεσματικών διαδικασιών για συνεχή ανάπτυξη και κερδοφορία.

ΤΟ ΟΡΑΜΑ ΜΑΣ

Το όραμα της Planet Interactive Consultants είναι να γίνει μία από τις κορυφαίες συμβουλευτικές εταιρείες στους τομείς της Εκπαίδευσης, της Κατάρτισης στις Επιχειρηματικές Δεξιότητες όπως και στον Στρατηγικό Σχεδιασμό Μάρκετινγκ, μέσα από τη συνεχή ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού μας.