Τηλέφωνο: +357 22 460 622 | Fax: +357 22 460 623

Σεμινάρια Ξενοδοχειακής Βιομηχανίας

April 3

Διοίκηση, Υποκίνηση και Δημιουργία Αποδοτικών Ομάδων Εργασίας

 

READ MORE
April 3

Διαδικτυακή Στρατηγική για Ξενοδοχεία

 

READ MORE
April 3

Service and Guest Experience in Food and Beverage

 

READ MORE
April 3

Η Τέχνη της Επικοινωνίας, η Ποιοτική Εξυπηρέτηση Πελατών και η Διαχείριση Παραπόνων

 

READ MORE
April 3

Εντατικό Πρόγραμμα Άμεσης Ενσωμάτωσης Ατόμων στην Ξενοδοχειακή Βιομηχανία

 

READ MORE