Τηλέφωνο: +357 22 460 622 | Fax: +357 22 460 623

Σεμινάρια In-House

November 5

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΚΑΙ ΑΓΧΟΥΣ / Time & Stress Management

ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 22 460 622 | EMAIL: info@planetinteractive.com.cy      

READ MORE
April 4

Αξιολόγηση Απόδοσης Προσωπικού – Συστήματα Διεύθυνσης / Διοίκησης και Υποκίνησης Ανθρώπινου Δυναμικού

    ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 22 460 622 | EMAIL: info@planetinteractive.com.cy      

READ MORE
April 4

Τεχνικές Μάρκετινγκ /Πωλήσεων με την χρήση Digital Marketing &Social Media

ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 22 460 622 | EMAIL: info@planetinteractive.com.cy  

READ MORE
April 4

Η Διαχείριση του Στρές στην Εργασία

  ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 22 460 622 | EMAIL: info@planetinteractive.com.cy  

READ MORE
April 4

Τεχνικές Βελτίωσης του Επαγγελματία Εσωτερικού Πωλητή

ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 22 460 622 | EMAIL: info@planetinteractive.com.cy  

READ MORE
April 4

Τεχνικές Δημιουργίας Στρατηγικού Επιχειρηματικού Πλάνου (Strategic Business Process)

ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 22 460 622 | EMAIL: info@planetinteractive.com.cy  

READ MORE
April 4

Στρατηγικός Σχεδιασμός Μάρκετινγκ /Πωλήσεων σε Περιόδους Κρίσης

ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 22 460 622 | EMAIL: info@planetinteractive.com.cy  

READ MORE
April 4

Πρακτικές Διεύθυνσης και Διαχείρισης Κινδύνων

ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 22 460 622 | EMAIL: info@planetinteractive.com.cy  

READ MORE
April 4

Τεχνικές Αποτελεσματικών Πωλήσεων

ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 22 460 622 | EMAIL: info@planetinteractive.com.cy  

READ MORE
April 4

Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού, Ομαδική Εργασία & Επικοινωνία

ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 22 460 622 | EMAIL: info@planetinteractive.com.cy  

READ MORE