Τηλέφωνο: +357 22 460 622 | Fax: +357 22 460 623

Σεμινάρια In-House

April 4

Αξιολόγηση Απόδοσης Προσωπικού – Συστήματα Διεύθυνσης / Διοίκησης και Υποκίνησης Ανθρώπινου Δυναμικού

     

READ MORE
April 4

Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού, Ομαδική Εργασία & Επικοινωνία

     

READ MORE
April 4

Η Διαχείριση του Στρές στην Εργασία

     

READ MORE
April 4

Πρακτικές Διεύθυνσης και Διαχείρισης Κινδύνων

     

READ MORE
April 4

Στρατηγικός Σχεδιασμός Μάρκετινγκ /Πωλήσεων σε Περιόδους Κρίσης

     

READ MORE
April 4

Τεχνικές Αποτελεσματικών Πωλήσεων

     

READ MORE
April 4

Τεχνικές Βελτίωσης του Επαγγελματία Εσωτερικού Πωλητή

     

READ MORE
April 4

Τεχνικές Δημιουργίας Στρατηγικού Επιχειρηματικού Πλάνου (Strategic Business Process)

     

READ MORE
April 4

Τεχνικές Μάρκετινγκ /Πωλήσεων με την χρήση Digital Marketing &Social Media

     

READ MORE