Τηλέφωνο: +357 22 460 622 | Fax: +357 22 460 623

Planet Interactive

04 April 2019

No Comments

Στρατηγικός Σχεδιασμός Μάρκετινγκ /Πωλήσεων σε Περιόδους Κρίσης

ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 22 460 622 | EMAIL: info@planetinteractive.com.cy

Περιγραφή

Οι δραματικές αλλαγές στην αγορά και το ανταγωνιστικό περιβάλλον δημιουργούν την άμεση ανάγκη όπως, η Ομάδα Μάρκετινγκ / Πωλήσεων, επεκτείνει τις γνώσεις της σε θέματα Σχεδιασμού Μάρκετινγκ και Προώθησης Πωλήσεων, στον πραγματικό κόσμο των επιχειρήσεων, με τη χρήση της σύγχρονης τεχνολογίας.

Στόχοι Κατάρτισης

Με την συμπλήρωση του προγράμματος οι συμμετέχοντες θα μπορούν:

 • Να κατανοούν την Στρατηγική διαδικασία όσον αφορά τον σχεδιασμό αποτελεσματικών προγραμμάτων Μάρκετινγκ/Πωλήσεων
 • Να εκτιμούν την παρούσα κατάσταση
 • Να αντιλαμβάνονται την σημασία της ανάλυσης του Ανταγωνιστικού Περιβάλλοντος
 • Να μπορούν να χειρίζονται τα Στρατηγικά Εργαλεία Ανάλυσης
 • Να γνωρίζουν την σημασία και τις εφαρμογές του των εργαλείων του Διαδικτυακού Μάρκετινγκ και των Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης

Περιεχόμενο Εργαστηρίου

 • Οι έννοιες του Στρατηγικού Πλάνου Μάρκετινγκ σαν μέσο Χάραξης της μελλοντικής πορείας της επιχείρησης
 • Τα βασικά εργαλεία τα οποία είναι απαραίτητα για τον σχεδιασμό ενός Στρατηγικού Πλάνου Μάρκετινγκ
 • Η ανάλυση των Πέντε Ανταγωνιστικών Δυνάμεων
 • Η μεγάλη σημασία της εφαρμογής των σύγχρονων εργαλείων του Internet Marketing & Social Media – Ανάλυση των διαφόρων στρατηγικών Ιnternet Marketing, Social Media, Email & Mobile Marketing
 • Οι Στρατηγικές Ηλεκτρονικού Εμπορίου, Online διαφήμισης & e-branding
 • Εργαστήριο / Ομαδική Πρακτική Εξάσκηση με τη χρήση Η/Υ

Μέθοδοι και Τεχνικές Κατάρτισης

 • Εργασία σε Ομάδες
 • Καταιγισμός Ιδεών
 • Υπόδυση ρόλων
 • Μελέτη περίπτωσης

Περιγραφή υποψηφίων για συμμετοχή

Απευθύνεται σε Ιδιοκτήτες, Διευθυντές και Τμηματάρχες Επιχειρήσεων και Οργανισμών ως και Διευθυντικά στελέχη Τμημάτων Μάρκετινγκ / Πωλήσεων.

Πιστοποίηση Κατάρτισης

Θα γίνει απονομή Πιστοποιητικού Κατάρτισης για όσους από τους συμμετέχοντες θα έχουν συμπληρώσει με επιτυχία το πρόγραμμα.

Επικοινωνία

ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 22 460 622

EMAIL: info@planetinteractive.com.cy