Τηλέφωνο: +357 22 460 622 | Fax: +357 22 460 623

Planet Interactive

31 March 2017

No Comments

Τα μέλη της Ομοσπονδίας Φοροτεχνικών Ε.Ε Ελλάδος στο πρόγραμμα Erasmus. Εκ των εισηγητών ο CEO της Planet Interactive

Μεταξύ της 15-26 Μαρτίου 2017, διεξήχθη στις εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου Λευκωσίας, το σεμινάριο”Ανάπτυξη Δεξιοτήτων στην Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού(Coaching)”.

Θεματικές ενότητες του σεμιναρίου ήσαν:

  • Personal & Business Coaching σαν εργαλεία καλύτερου προγραμματισμού για μέγιστα δυνατά αποτελέσματα
  • Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού. Ανάπτυξη αποτελεσματικών Ομάδων Εργασίας και Ενδοτμηματικής Επικοινωνίας.
  • Τεχνικές ανάπτυξης Αποτελεσματικής Ηγετικής Ικανότητας.
  • Ηγεσία και Ομάδες Υψηλής Απόδοσης. Δημιουργικότητα & Καινοτομία.
  • Επιχειρηματικός Προγραμματισμός. Εστίαση και Κατεύθυνση
  • Διαχείριση του Χρόνου για Αύξηση της Παραγωγικότητας – Η μέιωση του εργασιακού άγχους
  • Διαδκασίες επίλυσης προβλημάτων/Quality Circles
  • Το σύγχρονο coaching και η εμπλοκή θεμάτων Συναισθηματικής Νοημοσύνης

Σε αυτό συμμετείχαν τα μέλη της Ομοσπονδίας Φοροτεχνικών Ελευθέρων Επαγγελμάτων Ελλάδος, στα πλαίσια του προγράμματος Erasmus. Διοργανωτές το τμήμα Vocational Training & Life Long Learning, του Intercollege /University of Nicosia.

Εισηγητές του σεμιναρίου η Δρ Έφη Δέκουλου και ο κος Γιώργος Δημητριάδης CMC MBA FBIM, CEO της Planet Interactive Consultants, με πολυετή πείρα στην Κύπρο και στο Εξωτερικό, σε θέματα Ανασχεδιασμού Επιχειρηματικών Δραστηριοτήτων, Στρατηγικού Μάρκετινγκ, Ηγεσίας Καινοτομίας & Δημιουργικότητας.