Τηλέφωνο: +357 22 460 622 | Fax: +357 22 460 623

Planet Interactive

04 April 2019

No Comments

Τεχνικές Ανάπτυξης Αποτελεσματικής Ηγετικής Ικανότητας

 

Περιγραφή

Ο σκοπός του προγράμματος είναι η μύηση των συμμετασχόντων στη φιλοσοφία και τις αρχές της Αποτελεσματικής Ηγεσίας, ενέργεια που συμβάλλει στην περαιτέρω αποτελεσματικότητα των τμημάτων τους αλλά και της επιχείρησης γενικότερα.

Στόχοι Κατάρτισης

Με τη διεκπεραίωση του σεμιναρίου οι συμμετέχοντες θα είναι σε θέση:

 • Να αποκτήσουν γνώσεις και τεχνικές σε θέματα ηγεσίας, ιδιαίτερα στους τομείς Προγραμματισμού, Ελέγχου, Στελέχωσης, Υποκίνησης και Συντονισμού
 • Να εμπνευστούν για ουσιαστικές, θετικές αλλαγές στην επαγγελματική τους στάση και συμπεριφορά
 • Να αναπτύξουν στο μέγιστο τις δυνατότητες αποτελεσματικής επικοινωνίας και υποκίνησης

Περιεχόμενο Εργαστηρίου

 • Τα χαρακτηριστικά και ο ρόλος του Ηγέτη
 • Ο ρόλος του Σύγχρονου Διευθυντή και οι Αρχές του Σύγχρονου Μάνατζμεντ
 • Οι τεχνικές αποτελεσματικής επικοινωνίας
 • Οι τεχνικές της πειστικής μεταφοράς επιχειρημάτων
 • Ο αποτελεσματικός συντονισμός των τμημάτων της επιχείρησης
 • Οι αποτελεσματικές τεχνικές επίλυσης προβλημάτων
 • Τα 10 σύγχρονα Τεστ διευθυντικού συντονισμού
 • Οι τεχνικές υποκίνησης και ενδυνάμωσης του Ανθρώπινου Δυναμικού
 • Τα χαρακτηριστικά του αποτελεσματικού ηγέτη
 • Ανάπτυξη δημιουργικής και καινοτόμου σκέψης σαν βασικό χαρακτηριστικό του σύγχρονου ενορατικού ηγέτη

Μέθοδοι και Τεχνικές Κατάρτισης

 • Διάλεξη / Διαδραστική συζήτηση
 • Εργασία σε Ομάδες
 • Καταιγισμός Ιδεών
 • Μελέτη Περίπτωσης
 • Μέθοδος Χιονοστιβάδας

Περιγραφή υποψηφίων για συμμετοχή

Το σεμινάριο απευθύνεται σε ανώτερα και ανώτατα στελέχη αλλά και διευθυντές και προϊσταμένους τμημάτων και επιχειρησιακών μονάδων.