Τηλέφωνο: +357 22 460 622 | Fax: +357 22 460 623

Planet Interactive

04 April 2019

No Comments

Τεχνικές Βελτίωσης του Επαγγελματία Εσωτερικού Πωλητή

ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 22 460 622 | EMAIL: info@planetinteractive.com.cy

Περιγραφή

Λόγω των απαιτήσεων του λιανικού εμπορίου και του μεγάλου ανταγωνισμού ο οποίος υφίσταται στον τομέα αυτό, θα πρέπει να υπάρχει μια συνεχής προσπάθεια αναβάθμισης των δεξιοτήτων των εσωτερικών πωλητών μιας επιχείρησης λιανικού εμπορίου.

Στόχοι Κατάρτισης

Με την συμπλήρωση του προγράμματος οι συμμετέχοντες θα πρέπει:

 • Να έχουν πλήρη επίγνωση των γνώσεων και δεξιοτήτων που πρέπει να έχει ο επαγγελματίας εσωτερικός πωλητής
 • Να γνωρίζουν πρακτικές μεθόδους υπέρβασης των αντιρρήσεων των πελατών
 • Να θέτουν στόχους σε συνεργασία με τη διεύθυνση και να εργάζονται συστηματικά για την επίτευξη τους
 • Να έχουν πρακτική αντίληψη του ρόλου τους, σε σχέση με τους προμηθευτές, ως και τις δημόσιες σχέσεις που πρέπει να αναπτύσσουν.

Περιεχόμενο Εργαστηρίου

 • Η διαφοροποίηση την οποία πρέπει να αναπτύξει η επιχείρηση για επαναλαμβανόμενες πωλήσεις
 • Η στιγμή της αλήθειας – Η ψυχολογία του σημερινού αγοραστή και οι μέθοδοι της αποτελεσματικής προσέλκυσης πελατών
 • Τα χαρακτηριστικά του επιτυχημένου πωλητή και ο ρόλος του στην επιτυχία των στόχων της εταιρείας
 • Η αποτελεσματική επικοινωνία, στοιχεία απαραίτητα γι αύξηση των πωλήσεων
 • Οι βηματισμοί / στάδια για την επιτυχή ολοκλήρωση της πώλησης – Η ενθάρρυνση /υποκίνηση του πελάτη για κλείσιμο της παραγγελίας
 • Η αντιμετώπιση δύσκολων καταστάσεων – Το παράπονο είναι ευλογία
 • Η σημασία της άψογης εξυπηρέτησης, πριν και μετά την πώληση

Μέθοδοι και Τεχνικές Κατάρτισης

 • Διάλεξη / Συζήτηση
 • Συμμετοχική κατάρτιση
 • Παιχνίδι ρόλων
 • Προσομοίωση

Περιγραφή υποψηφίων για συμμετοχή

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε εσωτερικούς πωλητές που δραστηριοποιούνται στον τομέα του λιανικού εμπορίου.

Πιστοποίηση Κατάρτισης

Θα γίνει απονομή Πιστοποιητικού Κατάρτισης για όσους από τους συμμετέχοντες θα έχουν συμπληρώσει με επιτυχία το πρόγραμμα.

Επικοινωνία

ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 22 460 622

EMAIL: info@planetinteractive.com.cy