Τηλέφωνο: +357 22 460 622 | Fax: +357 22 460 623

Planet Interactive

04 April 2019

No Comments

Τεχνικές Μάρκετινγκ /Πωλήσεων με την χρήση Digital Marketing &Social Media

ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 22 460 622 | EMAIL: info@planetinteractive.com.cy

Περιγραφή

Λαμβάνοντας υπόψη τις έντονες αλλαγές των τάσεων της αγοράς και του μεγάλου ανταγωνισμού, η εφαρμογή των σύγχρονων εργαλείων του Digital Marketing και των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, δημιουργούν το αναγκαίο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα.

Στόχοι Κατάρτισης

Με τη διεκπεραίωση του σεμιναρίου οι συμμετέχοντες θα είναι σε θέση:

 • Να αντιλαμβάνονται τη σημασία του Μάρκετινγκ και των σύγχρονων εργαλείων τα οποία καλούνται να χρησιμοποιήσουν
 • Να είναι σε θέση να χρησιμοποιήσουν το Διαδίκτυο και τα μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης για αύξηση της επικερδότητας της επιχείρισης
 • Να μπορούν να σχεδιάζουν και να υλοποιούν τις παραμέτρους ενός ισορροπημένου πλάνου Μαρκετινγκ
 • Να είναι σε θέση να μεγιστοποιούν τις δυνατότητες που δίνουν οι Στρατηγικές Ίντερνετ, Ηλεκτρονικού Εμπορίου και εμπλοκής των Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης

Περιεχόμενο Εργαστηρίου

 • H έννοια του Σύγχρονου Μάρκετινγκ – Η οργάνωση και λειτουργία του Τμήματος Μάρκετινγκ
 • Τα πέντε σημαντικά βήματα ανασχεδιασμού των δραστηριοτήτων Μάρκετινγκ / Πωλήσεων και ΜΜΕ σε περιόδους κρίσης
 • Τα Εργαλεία του Σύγχρονου Μάρκετινγκ – Ανάλυση 80/20 – Ανάλυση των 5 Ανταγωνιστικών Δυνάμεων – Ο Κύκλος Ζωής του Προϊόντος BCG Matrix – Το Swot Analysis και η σημασία τους. Η ανάλυση των Four P’S
 • H μεγάλη σημασία της εφαρμογής των συγχρόνων εργαλείων του Digital Marketing & Social Media
 • Εργαστήριο Ομαδικής Πρακτικής Εξάσκησης των συμμετασχόντων, στη χρήση των σύγχρονων εργαλείων Digital Marketing & Social Media.

Μέθοδοι και Τεχνικές Κατάρτισης

 • Εργασία σε Ομάδες
 • Καταιγισμός Ιδεών
 • Υπόδυση ρόλων
 • Μελέτη περίπτωσης

Περιγραφή υποψηφίων για συμμετοχή

Το σεμινάριο απευθύνεται σε διευθυντές, τμηματάρχες και στελέχη του τμήματος Μάρκετινγκ / Πωλήσεων, επιχειρήσεων και οργανισμών.

Πιστοποίηση Κατάρτισης

Θα γίνει απονομή Πιστοποιητικού Κατάρτισης για όσους από τους συμμετέχοντες θα έχουν συμπληρώσει με επιτυχία το πρόγραμμα.

Επικοινωνία

ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 22 460 622

EMAIL: info@planetinteractive.com.cy