Τηλέφωνο: +357 22 460 622 | Fax: +357 22 460 623

Planet Interactive

28 September 2018

No Comments

ΤΙΤΑΝ OFFICE FURNITURE – Ενδοεπιχειρησιακό Σεμινάριο

 

Το τμήμα Εκπάιδευσης & Ανάπτυξης της Planet Interactive Consultants πραγματοποίησε με επιτυχία και σε ένα πολύ ευχάριστο κλίμα, ενδοεπιχειρησιακό σεμινάριο για το προσωπικό της TITAN OFFICE FURNITURE LTD, στο training center της εταιρίας, με θέμα «ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΚΙΝΗΣΗ ΟΜΑΔΩΝ ΥΨΗΛΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ».

Ευχαριστούμε ιδιαιτέρως,την διεύθυνση της εταιρείας, που μας έδωσε την ευκαιρία να εκπαιδεύσουμε το προσωπικό της,  για την απόκτηση δεξιοτήτων σε θέματα Διεύθυνσης και  Υποκίνησης για την Δημιουργία Ομάδων Υψηλής Απόδοσης.