Τηλέφωνο: +357 22 460 622 | Fax: +357 22 460 623

Planet Interactive

03 April 2019

No Comments

Το Διαδικτυακό Μάρκετινγκ & Social Media σαν Εργαλεία προώθησης και προβολής

 

Περιγραφή

Τα στελέχη των οργανισμών πρέπει να αποκτούν τις απαραίτητες γνώσεις, δεξιότητες και εργαλεία για τον σχεδιασμό και διαχείριση των διαθέσιμων μέσων Ηλεκτρονικής προβολής ενός οργανισμού, μέσω του διαδικτύου. Αυτό αποτελεί άμεση ανάγκη για την ενίσχυση αλλά και τη δημιουργία ενός ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος.

Στόχοι Κατάρτισης

Με τη συμπλήρωση του προγράμματος, οι συμμετέχοντες θα πρέπει να έχουν την ικανότητα:

 • Να αναγνωρίζουν τις δυνατότητες και την αξία του διαδικτυακού Μάρκετινγκ & Κοινωνικών Δικτύων
 • Να διακρίνουν τα καλά χαρακτηριστικά / πλεονεκτήματα μιας Ιστοσελίδας
 • Να αναγνωρίζουν τους διάφορους τρόπους ηλεκτρονικής διαφήμισης
 • Να επιλέγουν τα σωστά Μέσα Ηλεκτρονικής Προβολής και Διαφήμισης
 • Να χειρίζονται την πλατφόρμα e-mail Marketing ως και τα άλλα διαδικτυακά εργαλεία

Περιεχόμενο Εργαστηρίου

 • Τα χαρακτηριστικά μιας επιτυχημένης Ιστοσελίδας
 • Δημιουργία και Διαχείριση
 • Πως βαθμολογείται μια Ιστοσελίδα από τις μηχανές αναζήτησης
 • Επιλογή ορθού Domain Name, σε σχέση με το αντικείμενο και τον Κύκλο Εργασιών
 • Τα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης – Οργάνωση και διαχείριση – Οι διάφορες πλατφόρμες των Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης
 • Πως δημιουργούμε τους διάφορους λογαριασμούς – Facebook- LinkedIn – Twitter και η σημασία του κάθε ενός σαν εργαλεία προώθησης και προβολής
 • Τι είναι το Email Marketing. Σχεδιασμός, δημιουργία, αποστολή μέσω πλατφόρμας
 • Τι χαρακτηριστικά θα πρέπει να έχει ένα επιτυχημένο Email – Η συγκέντρωση στοχευμένων ηλεκτρονικών διευθύνσεων πελατών
 • Η δημιουργία Πελατειακών Ομάδων στόχευσης
 • Workshop – Πρακτική κατά Ομάδες Εργασίας σχεδιασμού Email Campaign και αποστολή σχετικού μηνύματος

Μέθοδοι και Τεχνικές Κατάρτισης

 • Διάλεξη
 • Διαδραστική συζήτηση
 • Εργασία σε Ομάδες
 • Πρακτική εξάσκηση με την εμπλοκή εκπαιδευομένου και Ηλεκτρονικού Υπολογιστή