Τηλέφωνο: +357 22 460 622 | Fax: +357 22 460 623

Υπηρεσίες

Συνεργαζόμαστε με τους πελάτες μας για την παροχή εξατομικευμένων λύσεων που επιλύουν τα σημαντικότερα ζητήματα και δημιουργούν διαρκές ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. Με περισσότερα από 15 χρόνια εμπειρίας και λειτουργικής εμπειρογνωμοσύνης, η Planet Interactive βλέπει πέρα ​​από τις τυποποιημένες λύσεις για να αναπτύξει νέες ιδέες, να κινητοποιήσει οργανισμούς, να οδηγήσει σε απτά αποτελέσματα και να κάνει συμβάλει έτσι ώστε να δημιουργηθούν πιο ικανές εταιρείες.

Η Planet Interactive είναι μια κορυφαία κυπριακή επιχείρηση στο χώρο της Συμβουλευτικής και της κατάρτισης στον τομέα της διαχείρισης, παρέχοντας εκπαίδευση και υπηρεσίες σε:

 • Διαχείριση χρόνου
 • Μελέτες Σκοπιμότητας
 • Στρατηγικό μάρκετινγκ
 • Διαπροσωπική επικοινωνία
 • Επιχειρησιακός Σχεδιασμός
 • Στρατηγικές και Δεξιότητες Επιρροής
 • Επιχειρησιακές Διαδικασίες Αναδιοργάνωσης
 • Στρατηγική Διαχείριση Ανθρώπινου Δυναμικού
 • Διευκόλυνση της μάθησης ηγεσίας:
  • Επίλυση προβλημάτων
  • Αποτελεσματικές Συναντήσεις
  • Διαχείριση αλλαγών
  • Επιχειρηματική δεοντολογία
 • Εταιρικές οδηγίες για τη συμμετοχή σε ευρωπαϊκά προγράμματα
 • Συμβουλευτικές Υπηρεσίες Οικονομικών και Τεχνοοικονομικών Λειτουργιών
 • Σχεδιασμός και Παρουσίαση Εκπαιδευτικών Σεμιναρίων Επιχειρήσεων στη:
  • Διοίκηση
  • Μάρκετινγκ
  • Πωλήσεων
  • Εξυπηρέτηση Πελατών
 • Οργάνωση Επιχειρηματικών Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων, Εξουσιοδοτημένων και Επιδοτούμενων από την Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού (ΑνΑΔ)