Τηλέφωνο: +357 22 460 622 | Fax: +357 22 460 623
Category In house
4 Apr

Τεχνικές Αποτελεσματικών Πωλήσεων

     

READ MORE
4 Apr

Στρατηγικός Σχεδιασμός Μάρκετινγκ /Πωλήσεων σε Περιόδους Κρίσης

     

READ MORE
4 Apr

Τεχνικές Μάρκετινγκ /Πωλήσεων με την χρήση Digital Marketing &Social Media

     

READ MORE
4 Apr

Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού, Ομαδική Εργασία & Επικοινωνία

     

READ MORE
4 Apr

Τεχνικές Βελτίωσης του Επαγγελματία Εσωτερικού Πωλητή

     

READ MORE
4 Apr

Πρακτικές Διεύθυνσης και Διαχείρισης Κινδύνων

     

READ MORE
4 Apr

Αξιολόγηση Απόδοσης Προσωπικού – Συστήματα Διεύθυνσης / Διοίκησης και Υποκίνησης Ανθρώπινου Δυναμικού

     

READ MORE
4 Apr

Η Διαχείριση του Στρές στην Εργασία

     

READ MORE
4 Apr

Τεχνικές Δημιουργίας Στρατηγικού Επιχειρηματικού Πλάνου (Strategic Business Process)

     

READ MORE