Τηλέφωνο: +357 22 460 622 | Fax: +357 22 460 623

08-12-2020

7 ώρες

per person /

119,00

Διεύθυνση και Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού

Teacher

Γιώργος Δημητριάδης

Category

Διοίκηση

Course Attendees

Still no participant

Πρόγραμμα Σεμιναρίου

Διεύθυνση, Υποκίνηση και Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού

Διεύθυνση, Υποκίνηση και Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού

Course Reviews

Still no reviews

Περιγραφή Σεμιναρίου

Ένα από τα σημαντικότερα στοιχεία μιας επιχείρησης είναι το Ανθρώπινο Δυναμικό της. Είναι επομένως αναγκαίο τα στελέχη μιας επιχείρησης να αναπτύξουν τις απαιτούμενες δεξιότητες και τις κατάλληλες συμπεριφορές, σε ένα πνεύμα ομαδικότητας, προκειμένου να υλοποιηθούν με επιτυχία οι στρατηγικοί στόχοι του οργανισμού. Ιδιαίτερα σε εποχές καθημερινών δραματικών αλλαγών, επιτυγχάνοντας ταυτόχρονα τα καλύτερα δυνατά επίπεδα ενδοεπιχειρησιακής επικοινωνίας, με αποτέλεσμα τη συνεχή αύξηση της παραγωγικότητας.

Στόχοι Κατάρτισης

Με τη διεκπεραίωση του σεμιναρίου οι συμμετέχοντες θα πρέπει:
1. Να αντιμετωπίζουν ή να προβλέπουν τις αιτίες των εργασιακών συγκρούσεων.
2. Να διαμορφώνουν το κατάλληλο εργασιακό κλίμα, χωρίς άγχη και συγκρούσεις και με κατανόηση των ανθρωπίνων προβλημάτων και δυνατοτήτων.
3. Να έχουν τη δυνατότητα καθοδήγησης της ομάδας που προΐστανται ώστε να αναλαμβάνει ευθύνες και να δίνει τις κατάλληλες λύσεις.
4. Να αναπτύσσουν την ομάδα ώστε να έχει αυτοπεποίθηση, κίνητρα, στόχους και όραμα.
5. Να καθοδηγούν αποτελεσματικά το ανθρώπινο δυναμικό της ομάδας η του τμήματος τους ώστε να κάνει σωστά τη δουλειά του και να πετυχαίνει τους στόχους του σε πνεύμα ομαδικότητας και αποτελεσματικής επικοινωνίας.
6. Να τοποθετούν αποτελεσματικούς στόχους που να είναι συνδεδεμένοι με του εταιρικούς στόχους ανάπτυξης.

Μέθοδοι και Τεχνικές Κατάρτισης

  • Διάλεξη /συζήτηση
  • Εργασία σε ομάδες
  • Υπόδυση ρόλων από τους συμμετέχοντες για εμπέδωση των θεματικών ενοτήτων του προγράμματος
  • Καταιγισμός Ιδεών

Πιστοποίηση Κατάρτισης

Θα γίνει απονομή Πιστοποιητικού Κατάρτισης σε όσους ολοκληρώσουν με επιτυχία το πρόγραμμα.

Κόστος

Αρχικό Κόστος: €238,00

Επιχορήγηση από την ΑνΑΔ: €119,00

Τελικό Κόστος: €119,00 (Περ. ΦΠΑ)

Πληροφορίες Διεξαγωγής

Ημερομηνία: 8  Δεκεμβρίου 2020

Ώρες: 8:30 – 16:45

Τοποθεσία: Planet Interactive Training Center  Michalakopoulou 12 TT 1075 Nicosia

Εγγραφή

Χάρτης Τοποθεσίας


 

Our Main Teachers

Γιώργος Δημητριάδης

Πανεπιστημιακός Λέκτορας / Πιστοποιημένος Σύμβουλος Διαχείρισης & Εκπαιδευτής
VIEW PROFILE

Price : 119,00 €

Max Availability : 20

Location : Europa Plaza Hotel