Τηλέφωνο: +357 22 460 622 | Fax: +357 22 460 623

12-06-2019

7 ώρες

άνα άτομο /

119,00

Διεύθυνση, Υποκίνηση και Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού

Εισηγητής

Γιώργος Δημητριάδης

Κατηγορία

Διοίκηση

Πρόγραμμα Σεμιναρίου

Διεύθυνση, Υποκίνηση και Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού

Διεύθυνση, Υποκίνηση και Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού

Course Reviews

Still no reviews

Περιγραφή Σεμιναρίου

Ένα από τα σημαντικότερα στοιχεία μιας επιχείρησης είναι το Ανθρώπινο Δυναμικό της. Είναι επομένως αναγκαίο τα στελέχη μιας επιχείρησης να αναπτύξουν τις απαιτούμενες δεξιότητες και τις κατάλληλες συμπεριφορές, σε ένα πνεύμα ομαδικότητας, προκειμένου να υλοποιηθούν με επιτυχία οι στρατηγικοί στόχοι του οργανισμού. Ιδιαίτερα σε εποχές καθημερινών δραματικών αλλαγών, επιτυγχάνοντας ταυτόχρονα τα καλύτερα δυνατά επίπεδα ενδοεπιχειρησιακής επικοινωνίας, με αποτέλεσμα τη συνεχή αύξηση της παραγωγικότητας.

Στόχοι Κατάρτισης

Με τη διεκπεραίωση του σεμιναρίου οι συμμετέχοντες θα πρέπει:
1. Να αντιμετωπίζουν ή να προβλέπουν τις αιτίες των εργασιακών συγκρούσεων.
2. Να διαμορφώνουν το κατάλληλο εργασιακό κλίμα, χωρίς άγχη και συγκρούσεις και με κατανόηση των ανθρωπίνων προβλημάτων και δυνατοτήτων.
3. Να έχουν τη δυνατότητα καθοδήγησης της ομάδας που προΐστανται ώστε να αναλαμβάνει ευθύνες και να δίνει τις κατάλληλες λύσεις.
4. Να αναπτύσσουν την ομάδα ώστε να έχει αυτοπεποίθηση, κίνητρα, στόχους και όραμα.
5. Να καθοδηγούν αποτελεσματικά το ανθρώπινο δυναμικό της ομάδας η του τμήματος τους ώστε να κάνει σωστά τη δουλειά του και να πετυχαίνει τους στόχους του σε πνεύμα ομαδικότητας και αποτελεσματικής επικοινωνίας.
6. Να τοποθετούν αποτελεσματικούς στόχους που να είναι συνδεδεμένοι με του εταιρικούς στόχους ανάπτυξης.

Μέθοδοι και Τεχνικές Κατάρτισης

  • Διάλεξη /συζήτηση
  • Εργασία σε ομάδες
  • Υπόδυση ρόλων από τους συμμετέχοντες για εμπέδωση των θεματικών ενοτήτων του προγράμματος
  • Καταιγισμός Ιδεών

Πιστοποίηση Κατάρτισης

Θα γίνει απονομή Πιστοποιητικού Κατάρτισης σε όσους ολοκληρώσουν με επιτυχία το πρόγραμμα.

Κόστος

Αρχικό Κόστος: €238,00

Επιχορήγηση από την ΑνΑΔ: €119,00

Τελικό Κόστος: €119,00 (Περ. ΦΠΑ)

Πληροφορίες Διεξαγωγής

Ημερομηνία: 12 Ιουνίου 2019

Ώρες: 8:30 – 16:45

Τοποθεσία: Europa Plaza Hotel


 

Εισηγητές

Γιώργος Δημητριάδης

Πανεπιστημιακός Λέκτορας / Πιστοποιημένος Σύμβουλος Διαχείρισης & Εκπαιδευτής
ΠΡΟΦΙΛ ΕΙΣΗΓΗΤΗ

 

Τιμή : 119,00 €

Μέγιστη διαθεσιμότητα : 28

Τοποθεσία : Europa Plaza Hotel

Εγγραφή