Τηλέφωνο: +357 22 460 622 | Fax: +357 22 460 623

Διοίκηση,Υποκίνηση & Αξιολόγηση Ανθρώπινου Δυναμικού 17.04.2024

Teacher

Γιώργος Δημητριάδης

Category

Διοίκηση Ηγεσία

Course Attendees

Still no participant

Πρόγραμμα Σεμιναρίου

Παρακίνηση Ανθρωπίνου Δυναμικού, Ηγεσία & Ομάδες Υψηλής Απόδοσης

Παρακίνηση Ανθρωπίνου Δυναμικού, Ηγεσία & Ομάδες Υψηλής Απόδοσης

Course Reviews

Still no reviews

Περιγραφή Σεμιναρίου

Ένα από τα σημαντικότερα στοιχεία μίας επιχείρησης είναι το Ανθρώπινο Δυναμικό της. Είναι επομένως αναγκαίο τα στελέχη και το προσωπικό ενός Οργανισμού να εργάζεται σε ένα εργασιακό περιβάλλον με υψηλά επίπεδα επικοινωνίας, ομαδικότητας και αποτελεσματικότητας στην επίτευξη στόχων.

Προς τούτο υπάρχει άμεση ανάγκη επιμόρφωσης των στελεχών μας, ούτως ώστε να δημιουργήσουμε μια αποτελεσματική ομάδα ανθρώπων η οποία να μπορεί να υλοποιεί τα διάφορα προγράμματα και στόχους της εταιρείας με την μεγαλύτερη δυνατή παραγωγικότητα και με επίπεδα εξυπηρέτησης τα οποία να μην αποκλίνουν από τις προδιαγραφές τις οποίες αυστηρά έχει θέσει ο Οργανισμός μας.

Στόχοι Κατάρτισης

Με την διεκπεραίωση του σεμιναρίου οι συμμετέχοντες θα πρέπει:

  • Να μπορούν να προσδιορίσουν τα συγκεκριμένα εκείνα προβλήματα τα οποία επηρεάζουν την επικοινωνία, την ομαδικότητα και αποτελεσματικότητα της ομάδας και να γνωρίζουν πώς να τα αντιμετωπίζουν.
  • Να μπορούν να δημιουργήσουν τις κατάλληλες συνθήκες ούτως ώστε τα μέλη της ομάδας να έχουν αυτοπεποίθηση, κίνητρα, στόχους και όραμα.
  • Να καθοδηγούν αποτελεσματικά το ανθρώπινο δυναμικό της ομάδας η του τμήματος τους ώστε να κάνει σωστά την δουλειά του και να πετυχαίνει τους στόχους του σε πνεύμα ομαδικότητας και αποτελεσματικής επικοινωνίας.
  • Να έχουν την ικανότητα σαν μέλη της ομάδας να τοποθετούν αποτελεσματικούς στόχους που να είναι συνδεδεμένοι με του εταιρικούς στόχους ανάπτυξης του οργανισμού εις τον οποίο απασχολούνται, βλέποντας έτσι όλοι, προς την ιδία κατεύθυνση.

Μέθοδοι και Τεχνικές Κατάρτισης

  • Διάλεξη / συζήτηση
  • Εργασία σε ομάδες
  • Υπόδυση ρόλων από τους συμμετέχοντες για εμπέδωση των θεματικών ενοτήτων του προγράμματος
  • Καταιγισμός Ιδεών

Μέσα και υλικά κατάρτισης

Θα δοθούν εκπαιδευτικά εγχειρίδια με σημειώσεις για όλους τους θεματικούς τομείς. Θα χρησιμοποιηθεί ηλεκτρονικός εξοπλισμός πολυμέσων, διαδίκτυο, ηχητικά συστήματα όπως και ο κατάλληλος χαρτοπίνακας.

Περιγραφή Υποψηφίων για συμμετοχή

Το σεμινάριο απευθύνεται σε Διευθυντικό Προσωπικό όλων των Βαθμίδων όπως και σε Υπευθύνους Τμημάτων.

Πιστοποίηση Κατάρτισης

Θα γίνει απονομή Πιστοποιητικού Κατάρτισης σε όσους ολοκληρώσουν με επιτυχία το πρόγραμμα.

Κόστος

Τελικό Κόστος: €80,00 + VAT

Πληροφορίες Διεξαγωγής

Ημερομηνία:  05 Μαρτίου 2024

Ώρες: 09:00– 16:00

Τοποθεσία: Εκπαιδευτικό Κέντρο Planet Interactive -Μιχαλακοπούλου 12  Ιθάκη Building Suite 302 TT 1075

Εγγραφή

Χάρτης Τοποθεσίας


Our Main Teachers

Γιώργος Δημητριάδης

Πανεπιστημιακός Λέκτορας / Πιστοποιημένος Σύμβουλος Διαχείρισης & Εκπαιδευτής
VIEW PROFILE

Price : 80.00 +ΦΠΑ €

Max Availability : 12 persons

Difficulty : Υποκίνηση & Ενδυνάμωση

Location : Εκπαιδευτικό Κέντρο Planet Interactive

Typology : Εργαστήριο Σεμινάριο