Τηλέφωνο: +357 22 460 622 | Fax: +357 22 460 623

20-11-2020

5

per person /

59,50

Η Διαχείριση του Άγχους,του Χρόνου & της Αναβλητικότητας

Teacher

Γιώργος Δημητριάδης

Category

Stress &Time Management

Course Attendees

Still no participant

Πρόγραμμα Σεμιναρίου

Διαχείριση Χρόνου και Άγχους

Διαχείριση Χρόνου και Άγχους

Course Reviews

Still no reviews

Περιγραφή Σεμιναρίου

Το σεμινάριο αυτό, θα δώσει τη δυνατότητα στους συμμετέχοντες, να βελτιώσουν άμεσα τις ικανότητες τους όσον αφορά την αποτελεσματική διαχείριση του χρόνου (Time Management) ως και του Άγχους (Stress Management) ως και της αναβλητικότητας  με την εκτενή χρήση των τεχνικών Mind Mapping. Το Mind Mapping είναι ένα σύγχρονο εργαλείο Διαχείρισης του Χρόνου και της Αναβλητικότητας. Δίνει την δυνατότητα αποτελεσματικής και παραστατικής καταγραφής δεδομένων (recording thinks in a mindful & visual way). Βοηθά στην οργάνωση των σκέψεων, ιδεών, χρόνου και δραστηριοτήτων δημιουργώντας, εκτός των άλλων και τις προϋποθέσεις εκκόλαψης νέων ιδεών.

Στόχοι Κατάρτισης

Οι συμμετέχοντες θα είναι σε θέση:

1. Να γνωρίζουν τις αρχές, τα σύγχρονα εργαλεία του Mind Mapping και τις τεχνικές καλής διαχείρισης και εξοικονόμησης του Χρόνου.

2. Να αναγνωρίζουν τους “στόχους – κλειδιά”, να δημιουργούν προτεραιότητες, αναθέτοντας και εκχωρώντας εργασίες και τομείς ευθυνών στο Ανθρώπινο Δυναμικό.

3. Να οργανώνουν τον εαυτό τους και να χρησιμοποιούν / προγραμματίζουν το χρόνο αποτελεσματικά, περιορίζοντας ταυτόχρονα τις τάσεις αναβλητικότητας.

4. Να εφαρμόζουν τις κατάλληλες τεχνικές για περιορισμό του προσωπικού και επαγγελματικού Stress.

5. Να μπορούν να εργάζονται κάτω από πίεση, αποφεύγοντας ταυτόχρονα το εργασιακό στρές.

Μέθοδοι και Τεχνικές Κατάρτισης

  • Εργασία σε Ομάδες
  • Καταιγισμός ιδεών

Πιστοποίηση Κατάρτισης

Θα γίνει απονομή Πιστοποιητικού Κατάρτισης.

Κόστος

Αρχικό Κόστος: €200,00

Επιχορήγηση απο την Planet Interactive Academy: €150,00

Τελικό Κόστος: €59,50 (Περ. ΦΠΑ)

Πληροφορίες Διεξαγωγής

Ημερομηνία:  20 Νοεμβρίου  2020 -

Ώρες: 9:00-13:30

Εγγραφή

 

Our Main Teachers

Γιώργος Δημητριάδης

Πανεπιστημιακός Λέκτορας / Πιστοποιημένος Σύμβουλος Διαχείρισης & Εκπαιδευτής
VIEW PROFILE

Price : 59,50 €

Max Availability : 7 persons

Difficulty : Stress &Time Management

Location : Εκπαιδευτικό Κέντρο Planet Interactive

Typology : Εργαστήριο