Τηλέφωνο: +357 22 460 622 | Fax: +357 22 460 623

08-11-2023

6 ώρες 7 ώρες

per person /

119,00

Τεχνικές Σχεδιασμού Ψηφιακής Στρατηγικής Μάρκετινγκ

Teacher

Γιώργος Δημητριάδης

Category

Digital Marketing Digital Marketing & Social Media

Course Attendees

Still no participant

Πρόγραμμα Σεμιναρίου

Τεχνικές Σχεδιασμού Ψηφιακής Στρατηγικής Μάρκετινγκ

Τεχνικές Σχεδιασμού Ψηφιακής Στρατηγικής Μάρκετινγκ

Course Reviews

Still no reviews

Περιγραφή Σεμιναρίου

Λαμβάνοντας σοβαρά υπόψη το έντονο ανταγωνιστικό περιβάλλον της αγοράς, η εφαρμογή των σύγχρονων εργαλείων του Digital Marketing και των μέσων κοινωνικής δικτύωσης δημιουργούν το αναγκαίο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα το οποίο χρειάζονται όσο ποτέ άλλοτε οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Ειδικά το επιμορφωτικό αυτό πρόγραμμα, θα δώσει όλες εκείνες τις δεξιότητες αλλά και τα κατάλληλα σύγχρονα εργαλεία στους διευθυντές και τα στελέχη του τμήματος Μάρκετινγκ / Πωλήσεων και Business Development, όχι μόνο για την αντιμετώπιση του ανταγωνισμού, αλλά και για να στηρίξουν την προσπάθεια της επιχείρησης να ανασχεδιάσει τις δραστηριότητες της και να βοηθήσει τους συμμετέχοντες να αναπτύξουν και να υλοποιήσουν μια ολοκληρωμένη στρατηγική ψηφιακού marketing, για μία πιο δυναμική στήριξη των προγραμμάτων προώθησης και προβολής της εταιρείας.

Στόχοι Κατάρτισης

Με τη διεκπεραίωση του σεμιναρίου οι συμμετέχοντες θα είναι σε θέση:
1. Να αναπτύξουν μια ενιαία στρατηγική για την παρουσία τους στο διαδίκτυο για προώθηση της εταιρείας τους και προσέλκυση περισσότερων πελατών. Η στρατηγική αυτή θα αφορά τη δική τους ιστοσελίδα καθώς επίσης και τις εταιρικές σελίδες σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
2. Να σχεδιάζουν και να υλοποιούν καμπάνιες μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
3. Να αντιλαμβάνονται τη σημασία του Μάρκετινγκ και των σύγχρονων εργαλείων και τεχνικών πώλησης στην εφαρμογή ενός επιθετικού προγράμματος για αύξηση των πωλήσεων και περαιτέρω επιτυχούς διείσδυσης στην αγορά.
4. Να είναι σε θέση να χειρίζονται τις πιο πάνω τεχνικές για αύξηση της επικερδότητας της επιχείρησης.
5. Να μπορούν να σχεδιάζουν και να υλοποιούν τις παραμέτρους ενός ισορροπημένου πλάνου Μάρκετινγκ με την χρήση της σύγχρονης τεχνολογίας του διαδικτυακού μάρκετινγκ και των μέσων κοινωνικής δικτύωσης.
6. Να μπορούν να εφαρμόζουν τις κατάλληλες στρατηγικές για άμεσα αποτελέσματα πάντα με την μεγιστοποίηση των δυνατοτήτων που δίνουν οι στρατηγικές Ψηφιακού Μάρκετινγκ και των Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης όπως:

α) Του Ηλεκτρονικού Εμπορίου
β) Ε Branding
γ) Twitter & LinkedIn
δ) Ανάπτυξης αποτελεσματικής εταιρικής σελίδας στο Facebook
ε) Δημιουργίας καμπάνιας με τη χρησιμοποίηση του Google AdWords και της χρησιμοποίησης των τεχνικών Search Engine Optimization.

Περιγραφή Υποψηφίων για συμμετοχή

Το σεμινάριο απευθύνεται σε:

  • Διευθυντές Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων
  • Διευθυντές και Ανώτερα στελέχη Μάρκετινγκ/Πωλήσεων η Business Development Managers
  • Λειτουργούς υπεύθυνους για την ενημέρωση των σελίδων κοινωνικής δικτύωσης της εταιρείας

Μέθοδοι και Τεχνικές Κατάρτισης

  • Διάλεξη / Εργασία σε Ομάδες
  • Καταιγισμός ιδεών
  • Μελέτη περίπτωσης
  • Πρακτικές ασκήσεις με την εμπλοκή εκπαιδευομένων και ηλεκτρονικού υπολογιστή
  • Προβολή ταινίας και συζήτηση

Πιστοποίηση Κατάρτισης

Θα γίνει απονομή Πιστοποιητικού Κατάρτισης σε όσους ολοκληρώσουν με επιτυχία το πρόγραμμα.

Κόστος

Αρχικό Κόστος: €238,00

Επιχορήγηση απο την Planet Interactive  Training Academy : €119,00

Τελικό Κόστος: €119,00 (Περ. ΦΠΑ)

Πληροφορίες Διεξαγωγής

Ημερομηνία: 8 Nοεμβρίου 2023

Ώρες: 9:00 – 16:00

Τοποθεσία Εκπαιδευτικό Κέντρο Planet Interactive A. Michalakopoulou 12 Suite 302 Ithaki Bldg

Εγγραφή

Χάρτης Τοποθεσίας


Our Main Teachers

Γιώργος Δημητριάδης

Πανεπιστημιακός Λέκτορας / Πιστοποιημένος Σύμβουλος Διαχείρισης & Εκπαιδευτής
VIEW PROFILE

Price : 119,00 €

Max Availability : 20 persons

Location : Εκπαιδευτικό Κέντρο Planet Interactive

Typology : Σεμινάριο