Τηλέφωνο: +357 22 460 622 | Fax: +357 22 460 623

Παρακίνηση Ανθρωπίνου Δυναμικού, Ηγεσία & Ομάδες Υψηλής Απόδοσης

Teacher

Γιώργος Δημητριάδης

Category

Διοίκηση Ηγεσία

Course Attendees

Still no participant

Πρόγραμμα Σεμιναρίου

Παρακίνηση Ανθρωπίνου Δυναμικού, Ηγεσία & Ομάδες Υψηλής Απόδοσης

Παρακίνηση Ανθρωπίνου Δυναμικού, Ηγεσία & Ομάδες Υψηλής Απόδοσης

Course Reviews

Still no reviews

Περιγραφή Σεμιναρίου

Ένα από τα σημαντικότερα στοιχεία μίας επιχείρησης είναι το Ανθρώπινο Δυναμικό της. Είναι επομένως αναγκαίο τα στελέχη και το προσωπικό ενός Οργανισμού να εργάζεται σε ένα εργασιακό περιβάλλον με υψηλά επίπεδα επικοινωνίας, ομαδικότητας και αποτελεσματικότητας στην επίτευξη στόχων.

Προς τούτο υπάρχει άμεση ανάγκη επιμόρφωσης των στελεχών μας, ούτως ώστε να δημιουργήσουμε μια αποτελεσματική ομάδα ανθρώπων η οποία να μπορεί να υλοποιεί τα διάφορα προγράμματα και στόχους της εταιρείας με την μεγαλύτερη δυνατή παραγωγικότητα και με επίπεδα εξυπηρέτησης τα οποία να μην αποκλίνουν από τις προδιαγραφές τις οποίες αυστηρά έχει θέσει ο Οργανισμός μας.

Στόχοι Κατάρτισης

Με την διεκπεραίωση του σεμιναρίου οι συμμετέχοντες θα πρέπει:

  • Να μπορούν να προσδιορίσουν τα συγκεκριμένα εκείνα προβλήματα τα οποία επηρεάζουν την επικοινωνία, την ομαδικότητα και αποτελεσματικότητα της ομάδας και να γνωρίζουν πώς να τα αντιμετωπίζουν.
  • Να μπορούν να δημιουργήσουν τις κατάλληλες συνθήκες ούτως ώστε τα μέλη της ομάδας να έχουν αυτοπεποίθηση, κίνητρα, στόχους και όραμα.
  • Να καθοδηγούν αποτελεσματικά το ανθρώπινο δυναμικό της ομάδας η του τμήματος τους ώστε να κάνει σωστά την δουλειά του και να πετυχαίνει τους στόχους του σε πνεύμα ομαδικότητας και αποτελεσματικής επικοινωνίας.
  • Να έχουν την ικανότητα σαν μέλη της ομάδας να τοποθετούν αποτελεσματικούς στόχους που να είναι συνδεδεμένοι με του εταιρικούς στόχους ανάπτυξης του οργανισμού εις τον οποίο απασχολούνται, βλέποντας έτσι όλοι, προς την ιδία κατεύθυνση.

Μέθοδοι και Τεχνικές Κατάρτισης

  • Διάλεξη / συζήτηση
  • Εργασία σε ομάδες
  • Υπόδυση ρόλων από τους συμμετέχοντες για εμπέδωση των θεματικών ενοτήτων του προγράμματος
  • Καταιγισμός Ιδεών

Μέσα και υλικά κατάρτισης

Θα δοθούν εκπαιδευτικά εγχειρίδια με σημειώσεις για όλους τους θεματικούς τομείς. Θα χρησιμοποιηθεί ηλεκτρονικός εξοπλισμός πολυμέσων, διαδίκτυο, ηχητικά συστήματα όπως και ο κατάλληλος χαρτοπίνακας.

Περιγραφή Υποψηφίων για συμμετοχή

Το σεμινάριο απευθύνεται σε Διευθυντικό Προσωπικό όλων των Βαθμίδων όπως και σε Υπευθύνους Τμημάτων.

Πιστοποίηση Κατάρτισης

Θα γίνει απονομή Πιστοποιητικού Κατάρτισης σε όσους ολοκληρώσουν με επιτυχία το πρόγραμμα.

Κόστος

Αρχικό Κόστος  €200.00 -(Aπο 13.10.2023-Απόφαση 5827 δεν υπάρχει Χρεωση ΦΠΑ για εκπαιδευτικά προγράμματα )

Επιχορήγηση από την  Planet Interactive Training Academy : €100,00

Τελικό Κόστος: €100,00 

Πληροφορίες Διεξαγωγής

Ημερομηνία: 14 Νοεμβρίου 2023

Ώρες: 09:00– 16:00

Τοποθεσία: Εκπαιδευτικό Κέντρο Planet Interactive -Μιχαλακοπούλου 12  Ιθάκη Building Suite 302 TT 1075

Εγγραφή

Χάρτης Τοποθεσίας


Tags :

Our Main Teachers

Γιώργος Δημητριάδης

Πανεπιστημιακός Λέκτορας / Πιστοποιημένος Σύμβουλος Διαχείρισης & Εκπαιδευτής
VIEW PROFILE

Price : 100.00 €

Max Availability : 20 persons

Difficulty : Υποκίνηση & Ενδυνάμωση

Location : Εκπαιδευτικό Κέντρο Planet Interactive

Typology : Εργαστήριο Σεμινάριο