Τηλέφωνο: +357 22 460 622 | Fax: +357 22 460 623
Take Control Of Your Life

15-06-2020

1 Hour & 30' Minutes

per person /

20.00

Take Control of Your Life.7 Δεξιότητες Ζωής για Διαχείριση της Νέας Εποχής.

Teacher

Γιώργος Δημητριάδης

Category

Take Control of Your Life

Course Attendees

Still no participant

Δεξιότητες Δαιχείρισης Νέας Εποχής

Course Reviews

Still no reviews

Περιγραφή Σεμιναρίου Μια Διαδικτυακή παρουσίαση σε θέματα συναισθηματικής θωράκισης για προσωπική ενδυνάμωση και υποκίνηση στην νέα εποχή.            Στην προσπάθεια σας να είστε αυτό που θα θέλατε και να ζήσετε την ζωή που επιθυμείτε, θα πρέπει να μαθετε πως να αλλάξετε τον τρόπο σκέψης, τον τρόπο  ζωής σας και πως να διαχειρίζεστε παραγωγικά την καθημερινότητα σας. Βασικές δεξιότητες που θα πρεπει να αναπτύξετε για μια ουσιαστική Ανθεκτικότητα  κατα την διάρκεια  της νέας,μετά κορωνοϊο εποχής είναι :       
  • H αισιοδοξία
  • Συναισθηματική σταθερότητα και έλεγχος,Αποφασιστικότητα
  • Τοποθέτηση στόχων και χρονική δέσμευση υλοποίησης τους
  • Αλλαγή τρόπου σκέψης και επαναπρογραμματισμός του μυαλού μας.
  • Ανάπτυξη σχέσεων με άτομα τα οποία μοιράζονται τισ ίδιες αξίες και στόχους με εσάς.
  • Επιχορηγημένη Τιμή: Euro 20.00 .Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται σημειώσεις και Video.Το πρόγραμμα θα επαναλειφθεί διαδικτυακά στις   22.06.2020 & 29.06.2020
  Στόχοι Κατάρτισης Πέραν των πιο πάνω, στο πολύ ανταγωνιστικό περιβάλον του 21ου Αιώνα οι  Δεξιότητες Ζωής που θα πρέπει το κάθε άτομο να αναπτυξει, για Ανθεκτικότητα και δυνατότητα συνεχούς προσωπικής Ενδυνάμωσης , τα πιο κάτω: 1. Κριτική σκεψη και ικανότητα επίλυσης προβλημάτων -Περιέργεια και Φαντασία 2.Δυνατότητα Αποτελεσματικής Προφορικής και Γραπτής Επικοινωνίας 3 Ανάληψη Πρωτοβουλιών ,συνεχής Κινητικότητα και Προσαρμοστικότητα. Συνέργειες 4. Αναγνώριση των “στόχων – κλειδιά”, σε προσωπικό και επαγγελματικό επίπεδο 5. Να οργανώνουν τον εαυτό τους και να χρησιμοποιούν / προγραμματίζουν το χρόνο αποτελεσματικά, περιορίζοντας ταυτόχρονα τις τάσεις αναβλητικότητας. 6. Να εφαρμόζουν τις κατάλληλες τεχνικές για περιορισμό του προσωπικού και επαγγελματικού Stress. 7.Να μπορούν να εργάζονται κάτω από πίεση, αποφεύγοντας ταυτόχρονα το εργασιακό στρές. Take Control Of  Your Life : Method A -Changing Your Thinking Define Control-Accept Yourself-Consider your Values -Cultivate good Caracter Trails-Decide what Motivates You-Create Goals Method B -Making Lifestyle Changes Method C- Being Productive Start Early-Focus on One Thing at a Time-Stop Wasting Time-Develop Good Habits -Take Action For things to Happen: Fist  must be a thought- Second you have to make a Programme and Third and the most Important, is the Action  [/vc_column_text]

Μέθοδοι και Τεχνικές Κατάρτισης

  • Διαδικτυακή Εκπάιδευση
  • Εργασία σε Ομάδες
  • Καταιγισμός ιδεών
[/vc_column][/vc_row]

Πιστοποίηση Κατάρτισης

Θα γίνει απονομή Πιστοποιητικού Κατάρτισης.

Κόστος

Κόστος: €20.00

Πληροφορίες Διεξαγωγής

Ημερομηνία: 15 Ιουνίου 2020

Ώρες: 19:00-20:30

On Line webinar

Εγγραφή

 

Our Main Teachers

Γιώργος Δημητριάδης

Πανεπιστημιακός Λέκτορας / Πιστοποιημένος Σύμβουλος Διαχείρισης & Εκπαιδευτής
VIEW PROFILE

Price : 20.00 €

Max Availability : 20 persons

Difficulty : Υποκίνηση & Ενδυνάμωση

Location : Διαδικτυακή Εκπαίδευση

Typology : Διαδικτυακό Σεμινάριο