Τηλέφωνο: +357 22 460 622 | Fax: +357 22 460 623

Planet Interactive

04 April 2019

No Comments

Executive Team Coaching – Θεωρία παγόβουνου

 

Περιγραφή

Το Executive Team Coaching, το οποίο χρησιμοποιεί κυρίως το εργαλείο της Θεωρίας του Παγόβουνου στην Πράξη, αφορά στην ανίχνευση των πραγματικών προβλημάτων που κρύβονται κάτω από το “Παγόβουνο” και την εισαγωγή σημαντικών αλλαγών σε όλες τις λειτουργίες της επιχείρησης, έτσι ώστε οι επιχειρήσεις να έχουν μια συνεχή ανάπτυξη.

Στόχοι Κατάρτισης

Αυτό το workshop θα δώσει στους συμμετέχοντες την ευκαιρία να: εντοπίσουν και να αναλύσουν τα διάφορα προβλήματα που επικρατούν σε μια εταιρεία και τελικά οδηγούν την ομάδας σε δυσλειτουργία. Προβλήματα τα οποία μπορεί να προκαλέσει στην ομάδα είναι η έλλειψη εμπιστοσύνης, η μη ύπαρξη κοινής ευθύνης, η έλλειψη κινήτρων και ενδυνάμωσης, η απουσία κατανόησης της ουσίας της υψηλής απόδοσης στην ομαδική εργασία για την ανάπτυξη του οργανισμού και η μη ύπαρξη διαχείρισης με βάση τα αποτελέσματα και τους στόχους.

Περιεχόμενο Εργαστηρίου

  • Η καθοδήγηση της ομάδας και η θεωρία του παγόβουνου – Τι είναι κρυμμένο κάτω από την επιφάνεια όταν ασχολούμαστε με τη συμπεριφορά των ανθρώπων
  • Τα πέντε πιο σημαντικά στοιχεία που οδηγούν σε διαφωνία ομάδας
  • Η σημασία του συνδυασμού των γνώσεων και των ικανοτήτων κάθε μέλους της ομάδας για την επίτευξη των στόχων της επιχείρησης.

Μέθοδοι και Τεχνικές Κατάρτισης

Διαδραστικές, δημιουργικές και συμμετοχικές.

Περιγραφή υποψηφίων για συμμετοχή

Το Workshop απευθύνεται σε μέλη ομάδων όλων των επιπέδων. Μπορούν να παρακολουθήσουν μέλη μιας συγκεκριμένης ομάδας ή εκπρόσωποι διαφόρων τμημάτων