Τηλέφωνο: +357 22 460 622 | Fax: +357 22 460 623

Planet Interactive

27 July 2016

No Comments

Nέα σειρά σεμιναρίων SOFT SKILLS & PERSONAL COACHING

Α. Το Τμήμα Εκπαίδευσης &Ανάπτυξης της Planet Interactive προσφέρει την νέα σειρά “ SOFT SKILLS “ σεμιναρίων  με δυνατότητα 100% επιχορήγησης  από την ΑνΑΔ, στα πλείστα των σεμιναρίων.

Τα σεμινάρια αυτά αναφέρονται στους τομείς:

 • Διαχείριση του Χρόνου για αύξηση της Παραγωγικότητας και Απόδοσης .(Effective Time & Self Management)
 • Ενίσχυση της Ομαδικότητας (και της απόδοσης )των Εργαζομένων (Team Building &Leadership)
 • Διαχείριση του στρές και Προαγωγή της Υγείας στην Εργασία (Work Related Stress &Workplace Health Promotion)
 • Αξιολόγηση Απόδοσης Προσωπικού – Συστήματα  Διεύθυνσης/Διοίκησης  και Υποκίνησης Ανθρώπινου Δυναμικού
 • Τεχνικές Βελτίωσης της Ενδοτμηματικής Επικοινωνίας(Advanced Communication Skills)
 • Workplace Coach Training για Βιωματική Εκπαίδευση Ηγετών και Μάνατζερ
 • Executive Team Coaching  για Ομαδικό Coaching Συστημικής  Προσέγγισης για Στοχοθέτηση, Ενίσχυση της Ομαδικότητας,  Συνοχή και Αλληλεγγύη

PERSONAL COACHING

Β. Πρόσφατα η Planet Interactive προσφέρει με επιτυχία την υπηρεσία Personal Coaching σε Διευθυντικά Στελέχη  και σε Ομάδες των 1-3 ατόμων,  με σκοπό την βελτίωση των ατόμων αυτών για επίτευξη άμεσων αποτελεσμάτων στους πιο κάτω τομείς:

 • Αναδιοργάνωση του Τμήματος Μάρκετινγκ /Πωλήσεων  και Δημιουργία Στρατηγικού Πλάνου Μάρκετινγκ .
 • Αξιολόγηση απόδοσης και Personal Coaching Πωλητών
 • Επιχειρηματικού Ανασχεδιασμού &Προγραμματισμού (Business Planning), για άμεσα αποτελέσματα και μεγιστοποίηση των ευκαιριών .
 • Ανάπτυξης Ικανοτήτων Υποκίνησης και Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού (Motivation &Leadership)
 • Τοποθέτησης  κατεύθυνσης και στόχων και άμεσης επίλυσης τρεχόντων προβλημάτων (Direction & Focus for finding solutions to problems)

Η υπηρεσία Personal Coaching προσφέρεται σε συναντήσεις τριών ωρών με κόστος €120.00 ,ως και σε εβδομαδιαίες συναντήσεις διάρκειας 2-3 μηνών σε ειδικές τιμές.

Περισσότερες πληροφορίες όσον αφορά τις υπηρεσίες και τα άλλα σεμινάρια και εκπαιδευτικά προγράμματα που προσφέρει η Planet Interactive, μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα μας.

Είμαστε στην διάθεση σας για οποιεσδήποτε επιπρόσθετες πληροφορίες η διευκρινήσεις.