Τηλέφωνο: +357 22 460 622 | Fax: +357 22 460 623

Planet Interactive

03 April 2019

No Comments

Workshop Διαχείρισης Απόδοσης – Η Πρόκληση Κλειδί για κάθε Manager

 

Περιγραφή

Το εργαστήριο θα βοηθήσει τους συμμετέχοντες να βελτιώσουν τις δεξιότητες γνώσης και συμπεριφορές όσον αφορά τη διαχείριση των επιδόσεων του προσωπικού τους. Σε μια εποχή πρωτοφανούς αλλαγής, οι οργανισμοί πρέπει να ανασχεδιάζονται. Αν θέλουν να πετύχουν, τα νέα τους θεμέλια θα είναι η μεγαλύτερη πηγή τους: οι άνθρωποι.

Στόχοι Κατάρτισης

Αυτό το σεμινάριο θα δώσει στους συμμετέχοντες την ευκαιρία:

  • Να μάθουν πόσο αποτελεσματικότερη είναι η διαχείριση των επιδόσεων του προσωπικού
  • Να είναι σε θέση να σχεδιάσουν ένα πρόγραμμα διαχείρισης απόδοσης για το δικό τους βασικό προσωπικό, το οποίο ενισχύει την παραγωγικότητα και την ανταγωνιστικότητα
  • Να είναι σε θέση να πραγματοποιήσουν μια κατάλληλη συνέντευξη αξιολόγησης

Περιεχόμενο Εργαστηρίου

  • Το μοντέλο Απόδοσης
  • Στόχος προσανατολισμένη προς τη διαχείριση επιδόσεων
  • Παροχή συνεχούς αναφοράς στο προσωπικό σχετικά με την απόδοση
  • Ικανοποίηση εργασίας και κίνητρο για Απόδοση
  • Διεξαγωγή της Συνέντευξης Απόδοσης
  • Καλύτερη χρήση του συστήματος επιβράβευσης
  • Κατανομή Εργασιών και Ενδυνάμωση

Μέθοδοι και Τεχνικές Κατάρτισης

Θα χρησιμοποιηθεί ένα ευρύ φάσμα καινοτόμων και ευχάριστων μεθόδων μάθησης, με διαδραστικό και συμμετοχικό τρόπο.

Περιγραφή υποψηφίων για συμμετοχή

Διευθύνων Σύμβουλοι, Γενικοί Διευθυντές, Προϊστάμενοι, Προσωπικό Ανθρώπινου Δυναμικού, Προϊστάμενοι Διευθυντών, Λειτουργικοί Ειδικοί, Εκπαιδευτές