Τηλέφωνο: +357 22 460 622 | Fax: +357 22 460 623

Interim Management

ΑΝΑΣΧΕΔΙΑΣΤΕ ΕΓΚΑΙΡΑ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΣΑΣ ΓΙΑ ΑΜΕΣΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

 

Αν δεν είμαστε σε θέση να λύσουμε τα σημαντικά προβλήματα που αντιμετωπίζουμε, παραμένοντας στον ίδιο τρόπο σκέψης στον οποίο βρισκόμασταν την χρονική στιγμή που τα προβλήματα δημιουργήθηκαν, τότε σημαίνει ότι πρέπει να αλλάξουμε τρόπο σκέψης.

Η εταιρεία μας προσφέρει μια σειρά υπηρεσιών ανασχεδιασμού των επιχειρηματικών σας δραστηριοτήτων, καθοδηγώντας σας στην λήψη άμεσων διορθωτικών μέτρων, με ένα χαμηλό μηνιαίο κόστος.

 

ΤΟ ΠΑΚΕΤΟ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ:

  • 2ωρες εβδομαδιαίες συναντήσεις
  • Ημερήσια τηλεφωνική επικοινωνία άμεσης ανταπόκρισης
  • Περιοδική ενημέρωση για τρέχοντα ευρωπαϊκά προγράμματα προς άντληση πόρων
  • Δωρεάν συμμετοχή σε εξειδικευμένα  πολυεπιχειρησιακά  προγράμματα μάρκετινγκ – πωλήσεων και διεύθυνσης

 

ΚΟΣΤΟΣ: €300.00 (συν ΦΠΑ) Μηνιαία

 

Οι υπηρεσίες αφορούν:

  • Ετοιμασία προϋπολογισμού ρευστότητας
  • Εφαρμογή συστημάτων βελτίωσης απόδοσης
  • Αναδιοργάνωση της Επιχείρησης σας
  • Δημιουργία κατάλληλης στρατηγικής Μάρκετινγκ
  • Διαφοροποίηση προϊόντων και υπηρεσιών
  • Προώθηση και προβολή – Διαδικτυακή Στρατηγική

Σας επισυνάπτουμε το σχετικό έντυπο επικοινωνίας το οποίο συμπληρώνετε και αποστέλλετε, για την διευθέτηση μίας πρώτης συνάντησης, χωρίς οποιοδήποτε οικονομικό κόστος ή δέσμευση.

 

Για τυχόν διευκρινήσεις ή επιπρόσθετες πληροφορίες, παρακαλώ επικοινωνήστε:

E-mail: info@planetinteractive.com.cy
Tηλέφωνα: 22 460622 | 99 475620