Τηλέφωνο: +357 22 460 622 | Fax: +357 22 460 623

Planet Interactive

03 April 2019

No Comments

Service and Guest Experience in Food and Beverage

 

Ανάγκη Κατάρτισης

Tο φαγητό και το ποτό αναγνωρίζεται ως η πλέον συχνότερη ψυχαγωγική δραστηριότητα όλων μας, ενώ ο γαστρονομικός τουρισμός αναδεικνύεται παγκοσμίως, ως μια από τις μεγαλύτερες τουριστικές δραστηριότητες και είναι αλληλένδετος με όλες τις μορφές Τουρισμού.

Στόχοι Κατάρτισης

Με την διεκπεραίωση του σεμιναρίου οι συμμετέχοντες θα είναι σε θέση:

 • να κατανοήσουν τη σημασία και σημαντικότητα του σερβιρίσματος στον τομέα του F&B
 • να κατανοήσουν τη σημασία και σημαντικότητα της εξυπηρέτησης στον τομέα του F&B
 • να κατανοήσουν τη σημασία και σημαντικότητα της όλης εμπειρίας στον τομέα του F&B
 • να αντιληφθούν το ολικό αντίκτυπο και των δύο παραμέτρων στην ικανοποίηση και αντίληψη
 • να γνωρίζουν τις βέλτιστες πρακτικές εξυπηρέτησης παγκοσμίως όπως:
  • διεθνείς πρακτικές εθιμοτυπίας
  • σχετικές παραδόσεις από το savoir vivre
  • βασικές αρχές σερβιρίσματος
  • προχωρημένες αρχές σερβιρίσματος
  • διαχείριση επιπέδου παραγωγής των τροφίμων

Περιγραφή υποψηφίων για συμμετοχή

Οποιοσδήποτε επαγγελματίας η εργαζόμενος σχετίζεται με δραστηριότητες που προυποθέτουν σερβίρισμα οποιασδήποτε μορφής και έρχεται σε άμεση η έμμεση επαφή με πελάτες.

Πιστοποίηση Κατάρτισης

Θα γίνει απονομή πιστοποιητικού κατάρτισης για όσους από τους συμμετέχοντες θα έχουν συμπληρώσει με επιτυχία το πρόγραμμα.

Διάρκεια Προγράμματος

Το Πρόγραμμα είναι διάρκειας 6 ωρών με δυνατότητα 100% επιχορήγησης από την ΑνΑΔ.

Πρόγραμμα