Τηλέφωνο: +357 22 460 622 | Fax: +357 22 460 623
Tag Hospitality Program
3 Apr

Service and Guest Experience in Food and Beverage

 

READ MORE
3 Apr

Η Τέχνη της Επικοινωνίας, η Ποιοτική Εξυπηρέτηση Πελατών και η Διαχείριση Παραπόνων

 

READ MORE
3 Apr

Εντατικό Πρόγραμμα Άμεσης Ενσωμάτωσης Ατόμων στην Ξενοδοχειακή Βιομηχανία

 

READ MORE