Τηλέφωνο: +357 22 460 622 | Fax: +357 22 460 623
Γιώργος Δημητριάδης

Πανεπιστημιακός Λέκτορας / Πιστοποιημένος Σύμβουλος Διαχείρισης & Εκπαιδευτής

10

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ

0

RATING

Με περισσότερα από τριάντα χρόνια εκτεταμένης εμπειρίας στην εκπαίδευση και την επιχειρηματική πρακτική, ο Πανεπιστημιακός Λέκτορας, Γιώργος Α. Δημητριάδης είναι εξειδικευμένος στο στρατηγικό μάρκετινγκ, την προετοιμασία των επιχειρηματικών σχεδίων, την ανάπτυξη του HR, την ανάπτυξη διευθυντών και ανώτερων στελεχών για την επικοινωνία των επιχειρήσεων, την ανάπτυξη της δημιουργικότητας και της επιχειρηματικότητας, την ηγεσία και την ομαδική οικοδόμηση.

Any review founded
ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ
ΤΙΜΗ

Βελτίωση επιχειρηματικής απόδοσης με τη χρήση διαδικτυακής στρατηγικής μάρκετινγκ

€ 119,00

ΠΡΟΒΟΛΗ

Τεχνικές ανάπτυξης αποτελεσματικής ηγετικής ικανότητας

€ 119,00

ΠΡΟΒΟΛΗ

Ανάπτυξη αποτελεσματικής ομάδας πώλησης για επίτευξη στόχων

€ 86,50

ΠΡΟΒΟΛΗ

Βελτίωση επιχειρηματικής απόδοσης με τη χρήση διαδικτυακής στρατηγικής μάρκετινγκ

€ 119,00

ΠΡΟΒΟΛΗ

Υποκίνηση Ανθρώπινου Δυναμικού, Ηγεσία και Δημιουργία Ομάδων Υψηλής Απόδοσης

€ 119,00

ΠΡΟΒΟΛΗ

Διεύθυνση και Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού

€ 119,00

ΠΡΟΒΟΛΗ

Διαχείριση Χρόνου & Άγχους στο Χώρο Εργασίας

€ 59,50

ΠΡΟΒΟΛΗ

Το διαδικτυακό μάρκετινγκ & τα social media σαν εργαλεία προώθησης προϊόντων και υπηρεσιών

€ 119,00

ΠΡΟΒΟΛΗ

Επιθετικό Μάρκετινγκ για άμεση αύξηση των πωλήσεων

€ 119,00

ΠΡΟΒΟΛΗ

Superior Selling Skills Workshop – Eργαστήριο Ανάπτυξης Δεξιοτήτων Πώλησης

€ 59,50

ΠΡΟΒΟΛΗ