Τηλέφωνο: +357 22 460 622 | Fax: +357 22 460 623
Γιώργος Δημητριάδης

Πανεπιστημιακός Λέκτορας / Πιστοποιημένος Σύμβουλος Διαχείρισης & Εκπαιδευτής

MESSAGE ME

9

COURSES

0

RATING

Με περισσότερα από τριάντα χρόνια εκτεταμένης εμπειρίας στην εκπαίδευση και την επιχειρηματική πρακτική, ο Πανεπιστημιακός Λέκτορας, Γιώργος Α. Δημητριάδης είναι εξειδικευμένος στο στρατηγικό μάρκετινγκ, την προετοιμασία των επιχειρηματικών σχεδίων, την ανάπτυξη του HR, την ανάπτυξη διευθυντών και ανώτερων στελεχών για την επικοινωνία των επιχειρήσεων, την ανάπτυξη της δημιουργικότητας και της επιχειρηματικότητας, την ηγεσία και την ομαδική οικοδόμηση.

Any review founded
COURSE
PRICE

Διαχείριση εργασιακού χρόνου ,άγχους & Αναβλητικότητας 19.04.2024 Live On Line Webinar

€ 40,00 +ΦΠΑ

VIEW

Διαχείριση εργασιακού χρόνου ,άγχους & Αναβλητικότητας 15.04.2024

€ 40,00 +ΦΠΑ

VIEW

Ηγεσία,Υποκίνηση Ανθρώπινου Δυναμικού &Ομάδες Υψηλής Απόδοσης 26.04.2024 Live on Line Webinar

€ 80.00 +ΦΠΑ

VIEW

Διοίκηση,Υποκίνηση & Αξιολόγηση Ανθρώπινου Δυναμικού 19.04.2024 Live On Line Webinar

€ 80.00 +ΦΠΑ

VIEW

Ηγεσία,Υποκίνηση Ανθρώπινου Δυναμικού &Ομάδες Υψηλής Απόδοσης 23.04.2024

€ 80.00 +ΦΠΑ

VIEW

Διοίκηση,Υποκίνηση & Αξιολόγηση Ανθρώπινου Δυναμικού 17.04.2024

€ 80.00 +ΦΠΑ

VIEW

Τεχνικές Σχεδιασμού Ψηφιακής Στρατηγικής Μάρκετινγκ 29.04.2024

€ 80:00 +VAT

VIEW

Ανάπτυξη Αποτελεσματικής Ομάδας Πώλησης για Επίτευξη Στόχων- 18.04.24 Superior Selling Skills for Immediate Results

€ 50,00 +VAT

VIEW

Επιθετικό Μάρκετινγκ για άμεση αύξηση των πωλήσεων 25. 04.2024

€ 80.00+ΦΠΑ

VIEW

Contact Me

[contact-form-7 id="2557"]